Om oss

Kort om Heimstaden

Heimstaden är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland.

Heimstaden har på drygt tio år gått från att vara en relativt liten aktör på den svenska bostadsmarknaden till att bli en av Nordens största aktörer. För oss är det viktigt att ha en stark lokal närvaro och har alltid egen personal på orten så att våra hyresgäster lätt kan komma i kontakt med oss. Heimstaden grundades 1998 och förvärvades av Fredensborg AS under 2005.

Vår strategi

Vår strategi består av fyra byggstenar som vilar på vår värdegrund.

En värderingsstyrd organisation
Vi ska odla en företagskultur som alltid sätter kunden i centrum. Vi blir en attraktiv arbetsgivare genom att engagera och involvera medarbetare som genom att verka som starka och positiva förebilder attraherar nya medarbetare.

Excellens i kundupplevelse
Vi ska ha en djup förståelse för våra kunders behov och erbjuda en god och trygg boendemiljö. Vi ska säkerställa högtillgänglighet och utveckla smarta digitala lösningar genom hela kundresan.

Hållbar förädling och utveckling av fastigheter
Vi ska fokusera på en löpande förbättring av vår portföljs tekniska kvalitet, driftsekonomi och energieffektivitet. Vid förädling av befintliga fastigheter ska vi aktivt arbeta med omsorg och hänsyn till tidstypiskt bevarande och vid nyproduktion ska vi prioritera estetiska och hållbara material.

Hållbar och lönsam tillväxt
Vi ska bygga starka och långsiktiga relationer med finansiella institutioner, investerare och kommuner. All vår verksamhet ska genomsyras av en balanserad riskhantering.

Vi är värderingsstyrda

Genom vårt arbetssätt, vilka reflekterar våra värderingar, skapar vi värden – med början inifrån vårt företag och våra medarbetare – ut till samhället i stort.

Våra värderingar fångar vår absoluta själ och talar om vad vi står för nu och i framtiden. Våra medarbetare skapar värde för våra kunder genom att utveckla och leverera ett omtänksamt boende och ett värde för aktieägare och partners genom att utveckla och optimera en attraktiv fastighetsportfölj. Vår roll i samhället är att skapa ett värde genom att erbjuda hållbara och trygga boenden samt producera nya bostäder.

Tid för dig

Våra lägenheter är världens mittpunkt – för dom som bor där. Därför börjar allt hos Heimstaden hos våra medarbetare. På så sätt är vårt förhållningssätt till vår vision – att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden – något som kommer naturligt för oss.

Du får tid för det viktiga i livet. Eftersom vi har tid för dig.