På Heimstaden är vi fast beslutna att skydda dina personuppgifter

Vi uppdaterade nyligen vår integritetspolicy för att förtydliga hur vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s nya allmänna dataskyddsförordning GDPR. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Vår uppdaterade policy ger dig mer information om:

informationen vi samlar in
hur vi använder den informationen, varför vi lagrar och varför vi behåller den och
hur du kan begära att din information uppdateras, rättas eller raderas
Läs hela vår integritetspolicy gällande