Heimstaden Bostad förvärvar 1 088 lägenheter i Linköping

Heimstaden Bostad har avtalat om förvärv av 1 088 lägenheter som ägs av det kommunala bolaget Stångåstaden i Linköping. Beståndet består av fastigheter i de fyra områdena Hovetorp/Berga, Lambohov, Ryd och studentbostäder i Ryd.

Fastighetsbeståndet utgörs nästan uteslutande av bostäder med en uthyrningsbar yta om totalt 60 216 kvm och en uthyrningsgrad på ca 99,8%. I förvärvet ingår även byggrätter i Vallastaden och Djurgården om totalt 27 200 kvm BTA, motsvarande  ca 375 lägenheter.

Transaktionsvärdet i affären, inklusive byggrätterna, uppgår till 987,5 msek före avdrag latent skatt. Den genomsnittliga bostadshyran uppgår till ca 1 100 kr/kvm med totala hyresintäkter om totalt ca 65 msek.

-  Vi har under en lång tid haft blickarna riktade mot Linköping som är en mycket attraktiv ort och vi är oerhört glada och tacksamma över att Heimstaden fått möjligheten att förvärva ett mycket fint och välskött bestånd från Stångåstaden. Vi ser fram emot att nu bli en aktiv part i Linköpings framtida utvecklingsarbete, att förverkliga idéer och att vara med i utvecklingen av Vallastaden och Djurgården, säger Katarina Sonnevi, Transaktionsansvarig Heimstaden. 

Tillträde är planerat till den 1 november.

För ytterligare information, kontakta:
Patrik Hall, VD, tel 0705- 85 99 56, email patrik.hall@heimstaden.com
Katarina Sonnevi, Transaktionsansvarig, tel 0704- 41 15 35, email katarina.sonnevi@heimstaden.com