Vår rolle i samfunnet

Vårt sosiale ansvar

Vi jobber for å bidra til en positiv samfunnsutvikling og en forbedret sosial integrasjon gjennom å skape partnerskap som øker inkludering og engasjement sammen med lokale organisasjoner. Som et eiendomsselskap jobber vi for god helse og et trygt miljø for våre ansatte, kunder og leverandører. Vi bidrar til trygge og inkluderende bomiljøer på stedene vi befinner oss.

I Heimstaden tror vi på like muligheter for alle, og vi ønsker å bidra til et samfunn der hvert barn trygt kan vokse og trives. Derfor har vi etablert A Home for a Home – et unikt partnerskap med SOS-barnebyer, som skal bidra til å gi så mange barn som mulig et trygt hjem og en god start på livet, lokalt i Heimstadens markeder og rundt om i verden. Les mer her.

Samarbeid

Vår visjon preger vårt syn på samarbeid og måten vi bidrar til et bedre samfunn. Vi engasjerer oss i samarbeid som støtter vår forretningsdrift på lokalt nivå, og det er viktig at samarbeidet skaper merverdi for våre leietakere og bidrar til å utvikle lokalområdet vi opererer i.

Vårt engasjement fokuserer på trygghet og på aktiviteter som fremmer integrasjon gjennom utdanning og helse, spesielt rettet mot barn og unge. Vi samarbeider med foreninger, organisasjoner og arrangementer av ideell eller samfunnsnyttig karakter. Vi samarbeider ikke med politiske virksomheter eller virksomheter som kun jobber for og med en spesifikk religion, og vi sponser heller ikke enkeltindivider.

 

Godt arbeidsmiljø

Våre medarbeidere er vår mest verdifulle ressurs. Derfor setter vi stor pris på å ha et sunt og trygt arbeidsmiljø der våre medarbeidere har det bra og kjenner samhørighet. Vi har en dedikert arbeidsmiljøgruppe som sikrestiller at vi jobber systematisk med disse spørsmålene. Våre etiske retningslinjer (Code of conduct, engelsk versjon) gir veiledning i hvordan vi vil at vi skal oppføre oss som medarbeidere i Heimstaden – mot hverandre, mot våre kunder og alle andre interessenter i vår omverden som vi kommer i kontakt med. Vi ser det også som en selvfølge at de leverandørene vi benytter oss av, lever opp til de krav vi stiller i våre etiske retningslinjer for leverandører (engelsk versjon): Business Partner Principles.

For å øke helse og trivsel jobber vi aktivt med egenomsorg, og oppfordrer våre ansatte til trening og mosjon. Vi har også en ambisjon om at alle ansatte skal være i kontinuerlig utvikling, og jobber derfor aktivt med videreutdanning og personlig utvikling for våre ansatte.

Mer om vårt arbeidsmiljø kan du lese i vår Heimstaden-Annual-Report-2021-2022 (engelsk versjon).