Dette er fordelene du får ved å leie av oss:

  • Du har bredbånd med hastighet fra 30 Mbps inkludert i din husleie.
  • Du har tilgang på egen kundeservice for rask behandling.
  • Personlig HeimService etter du har flyttet inn – 2 timer med hjelp i leiligheten (må anvendes i løpet av de to første månedene etter innflytt).
  • Mulighet for lån av verktøykasse under hele leieforholdet.
  • Vi har egen bemannet vakttelefon dersom du skulle trenge å kontakte oss utenom kundeservice sine åpningstider. Vakttelefonen skal kun benyttes om du trenger råd eller assistanse i forbindelse med nødstilfeller som brann, vannlekkasjer og lås- eller nøkkelproblemer.
  • Trappevask er inkludert i leien.
  • Vaktmestertjeneste utført av våre egne ansatte vaktmestere er inkludert i leien.
  • Heimstaden eier leilighetene selv, det er derfor inget mellomledd og kontakten foregår direkte med våre ansatte.
  • Vi er en profesjonell og langsiktig aktør og eier.
  • Vi tilbyr leiekontrakter som ikke går ut på dato (tidsubestemte leiekontrakter). Hos oss bor du så lenge du selv ønsker.

Vi har skapt rammene – det er opp til deg å fylle dem med liv.