Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Heimstaden forholder seg til, jobber med og etterfølger Åpenhetsloven.

Ansvarlig utleier
Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende i vår virksomhet, og er avgjørende i valg av leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir føringer til vårt allerede pågående arbeid, og gir våre kunder trygghet om at Heimstadens leveranser er i henhold til både lovhjemmel og vår etiske standard.

Aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter
Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten identifiserer og vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og fremmer motvirkende tiltak. Vår kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere er basert på OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger, og er en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold.

Samarbeid med og oppfølging av leverandører
Menneskerettigheter og arbeidsforhold er forankret i Heimstadens styringsdokumenter. Vi setter tydelige krav til våre leverandører, og krever at de signerer og etterlever våre krav til samarbeidspartnere.

Offentlig redegjørelse og informasjon
I tråd med Åpenhetsloven, publiserer Heimstaden årlig en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger, første gang innen 30. juni 2023. Åpenhetsloverklæringen for Heimstaden Norway kan du lese her: The Norwegian Transparency Act Statement for Heimstaden 2024

Har du spørsmål vedrørende Heimstadens etterlevelse av Åpenhetsloven eller vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en skriftlig forespørsel til transparencyact@heimstaden.com.