er et unikt partnerskap mellom Heimstaden og SOS-barnebyer.

Vi tror på like muligheter for alle. Alt starter med å gi barn det beste grunnlaget for å vokse og trives i et trygt hjem. Med A Home for a Home kan vi tilby hjem med omtanke – Friendly Homes, til mange flere barn over hele verden.

For å gi så mange barn som mulig et trygt hjem og en god start på livet, donerer vi 100 euro til SOS-barnebyer for hvert hjem vi eier globalt. Det tilsvarer mer enn 11 millioner euro årlig.

Mer enn donasjoner

A Home for a Home er mye mer enn donasjoner. Det handler om å skape engasjement og bidra til en positiv samfunnsutvikling – i samarbeid med våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Ved å sette nye standarder for samarbeid med ideelle organisasjoner og virksomheter, finner vi nye måter å gjøre en forskjell på – lokalt i Heimstadens markeder og rundt om i verden.

Over 200 millioner barn vokser opp uten trygghet i en familie eller står i fare for å miste omsorgen fra familien sin. A Home for a Home støtter eksisterende SOS-barnebyer programmer, i tillegg til nye programmer og aktiviteter for å nå ut til enda flere barn og familier.

«Partnerskapet gjør at vi kan være langt mer ambisiøse enn vi kunne drømt om tidligere. Ti prosent av alle barn i verden vokser opp uten tilstrekkelig foreldretilsyn, men gjennom partnerskapet med Heimstaden er vi ett skritt nærmere å realisere drømmen vår om at alle barn og unge skal vokse opp i gode og trygge hjem. Sjansene for å lykkes senere i livet blir vesentlig redusert uten en god og trygg oppvekst», sier Ingrid Maria Johansen, Administrerende direktør for SOS-barnebyer internasjonalt.

Les mer om de første seks månedene av partnerskapet her

 

Uansett hvem du er eller hvor du bor, er det viktigste å føle seg trygg.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Eksempler på type program som A Home for a Home vil støtte:

Familieprogram

Alle barn trenger omsorgspersoner til å støtte og beskytte dem når de vokser opp. Mange foreldre møter vanskeligheter som hindrer dem i å være disse omsorgspersonene. SOS-barnebyer tilbyr skreddersydd støtte for å styrke familier som har det vanskelig, og bidra til at barna kan fortsette å bo sammen med sin biologiske familie. Fra rådgivning til kompetanseheving får foreldrene de nødvendige ressursene de trenger for å overvinne vanskeligheter. Med sterke familier kan barn og unge få omsorgen og støtten de trenger for å trives.

A Home for a Home støtter et familiestyrkende program i Rwanda, der målet er å bygge et samfunn hvor alle barn kan nyte et omsorgsfullt familiemiljø. Ved å tilby viktige tjenester til utsatte familier, hjelper programmet de barna som ellers ville vokst opp uten omsorg fra voksne. Den primære målgruppen er barn som lever i fattigdom, enslige foreldre og husstander, der barna har tatt over rollen som omsorgspersoner, f.eks. i forbindelse med sykdom eller fattigdom.

Fosterhjemsprogram

Barn trenger tillitsfulle og langvarige forhold i livet. Hvis et barn ikke kan vokse opp i sin egen familie, er det nødvendig å finne gode løsninger for alternativ omsorg for å gi barnet et stabilt hjem og en mulighet til å skape varige relasjoner. Fosterfamilier får bolig og profesjonell hjelp gjennom SOS-barnebyers fosterhjemsprogram.

A Home for a Home støtter et fosterhjemsprogram i Tsjekkia med mål om å gi barn i fosterhjem en kjærlig barndom, trygghet, tillit, respekt og aksept. På den måten kan de etablere meningsfulle langsiktige relasjoner med både den opprinnelige familien sin og fosterfamilien. Ved å plassere barn i fosterhjem får de en ny sjanse i barndommen til å utvikle sitt potensial og bygge sin identitet. Et av målene er at barn skal være forberedt på å forlate fosterhjemmet enten ved å returnere til foreldrene eller andre nære slektninger, eller ved å bli en selvstendig voksen.

Ungdomsprogram

Å vokse opp er ikke alltid lett. Og det er enda vanskeligere for de som vokser opp uten støtte fra en familie. SOS-barnebyer gir unge mennesker muligheten til å tilegne seg de ferdighetene de trenger for å gå over til arbeid og et selvstendig liv. Unge mennesker får tilgang til utdannelse, trening og veiledning for å utvikle kunnskap, selvtillit og motstandsdyktighet. Sammen jobber vi for å bygge en bedre morgendag, hvor ingen er etterlatt.

A Home for a Home støtter et ungdomsprogram i Malawi, som retter seg mot sårbare jenter og unge kvinner som har falt ut av skolen og som mangler arbeid på grunn av ekstrem fattigdom, tidlige graviditeter eller tidlige ekteskap. De fleste av de unge kvinnene har vært utsatt for fysisk, seksuelt og sosialt misbruk og er økonomisk ekskluderte. Målet med programmet er å kvalifisere de unge kvinnene innenfor ulike bransjer og områder. På den måten kan de bli uavhengige mens de bygger personlig fortjeneste for å støtte sine familier sosialt og økonomisk. Prosjektet vil også gi psykologisk støtte til deltakerne som lider av psykososiale utfordringer.

                                    Lokale initiativ

Bygging av lekeplasser

Et av initiativene i vårt første samarbeidsår, 2021, var å bygge fire lekeplasser for våre beboere og for nærmiljøet rundt. Målet med å bygge lekeplassene var å bidra til et positivt, barnevennlig og inkluderende samfunn. Med A Home for a Home jobber vi for at barn skal trives og ha det bra, og vi tror at lekeplasser bidrar til å skape et bedre bomiljø for barna og gjør det lettere for dem å få kontakt med andre på samme alder, slik at de kan ha det gøy sammen og få nye venner – i tillegg til å være aktive.