Videoveiledning for leiekontrakten og leietakers ansvar

For å gjøre innholdet i leiekontrakten og ditt ansvar som leietaker lettere å forstå, har vi laget disse videoene som enkelt forklarer det viktigste du må huske på.

English and Polish versions follow below.

 

VIDEO NR 1 – Forklaring av leiekontrakt. Denne videoen beskriver deler av leiekontrakten sitt innhold og viktige punkter du må huske når du leier leilighet:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

VIDEO NR 2 – Forklaring av leietakers ansvar: Denne videoen forklarer ditt ansvar som leietaker og hva det er viktig å huske på:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

English versions

 

VIDEO NR 1 Explaining the lease contract. This video describes parts of the lease’s content and important points to keep in mind when renting an apartment:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

VIDEO NR 2 – Explanation of your responsibilities as a tenant. This video explains your responsibilities as a tenant and what is important to keep in mind:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Polish versions

Wideo nr 1 – Wyjaśnienie umowy najmu mieszkania. Ten film tłumaczy części treści umowy najmu oraz ważne punkty, o których warto pamiętać wynajmując mieszkanie:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

 

Wideo nr 2 – Wyjaśnienie odpowiedzialności najemcy. Ten film wyjaśnia Twoją odpowiedzialność jako najemca i to o czym warto pamiętać:

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video