Varsling: Her kan du sende inn
Etisk entreprenørskap

Rapportere uregelmessigheter

Varsling

Har du opplevd eller blitt klar over et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (gjeldende medarbeider, arbeidsmiljø, kunderelasjoner e.l.) skal det varsles om så raskt som mulig. Som kritikkverdig forhold regnes blant annet ulovlige aktiviteter, finansielle bedragerier, bestikkelser og korrupsjon, alvorlige trusler mot miljø, helse og sikkerhet, andre alvorlig upassende handlinger (diskriminering, utnyttelse av stilling, mobbing, trakassering, brudd på regler m.m). Jf. arbeidsmiljøloven.

Hva er varsling?

En varsler er en person som melder fra om en uregelmessighet i en bedrift eller en organisasjon.
Dersom en ansatt har blitt oppmerksom på, eller mistenker, at noen som er aktive i Heimstadens organisasjon ikke opptrer i samsvar med gjeldende lovverk, må det rapporteres. Uregelmessigheter bør i første omgang meldes til en leder.

For oss er det viktig at informasjon om uregelmessigheter kommer frem. For å oppfylle vår forpliktelse til et transparent bedriftsklima, har vi valgt å implementere en varslingstjeneste via 2Secure. Formålet med tjenesten er å tilby en kanal der hendelser eller omstendigheter kan rapporteres uten at varsleren frykter gjengjeldelse fra arbeidsgiver eller kollegaer. Vi håper at eventuelle uregelmessigheter raskt kan rapporteres og utbedres før underliggende årsaker øker.

Hva kan rapporteres?

· En uregelmessighet, hvor loven brytes
· En uregelmessighet i det offentlige som er av allmennhetens interesse

Dersom rapporten ikke faller innenfor rammen av ovenstående, skal saken rapporteres i henhold til Heimstadens interne retningslinjer, retningslinjer eller prosedyrer.

Rapportering via 2Secure

Rapportering kan foregå skriftlig via denne nettsiden eller muntlig via telefon +46 771 77 99 77. Du kan velge å være anonym i begge disse rapporteringskanalene. Hvis du ønsker å rapportere via et personlig møte, kan dette bes om ved å registrere en rapport på nettstedet nevnt ovenfor. Det personlige møtet vil bli avholdt etter avtale enten med en representant fra Heimstaden eller med 2Secure.

Når du registrerer en ny rapport, må du oppgi en selskapsspesifikk kode (hec110) for å identifisere at rapporten blir laget for riktig Heimstaden-selskap. Du finner en liste over alle firmakoder i vår Group Manual Whistleblowing. På nettsiden vil du bli bedt om å svare på en rekke spørsmål om saken som rapporten gjelder. Du kan være anonym og få tildelt et unikt saksnummer og passord, som må lagres slik at du aktivt kan logge inn på nettstedet, overvåke rapporten og kommunisere med saksbehandleren på 2Secure.

Når en rapport er registrert, behandles den av erfarne saksbehandlere på 2Secure, som vil kontakte Heimstadens primærkontaktperson basert på en forhåndsbestemt kontaktliste med flere navn. Hvis hovedkontaktpersonen er emnet for rapporten, vil en annen person i kontaktlisten bli informert. Det er alltid Heimstaden som til syvende og sist vurderer rapporten og bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes.