Vårt miljøansvar
Hensyn til vår omverden

Omtanke for
mennesker og miljø

Holdbarhet

Ansvar for miljø

Bærekraft har mange dimensjoner og krever sosialt ansvar og miljøbeskyttelse, trygge og attraktive arbeidsplasser og en bærekraftig verdikjede. Å tenke og handle bærekraftig er en naturlig del av vår virksomhet, og vi investerer langsiktig i eiendom, jobber ressurseffektivt og fokuserer på mennesker, miljø og klima. Vi har som mål å være med å bidra til en bærekraftig utvikling, og inspirere og berike lokalsamfunnene vi opererer i. Vi tror på langsiktig verdiskaping og jobber derfor i tråd med Parisavtalen og FNs globale mål og delmål for bærekraftig utvikling.

Energieffektive eiendommer

I flere aspekter er Heimstaden i forkant når det kommer til bærekraft, men vi vet at det er mer å gjøre for å takle og håndtere klimautfordringene fullt ut. Eiendomssektoren står for rundt 40 prosent av det totale energiforbruket i EU og 36 prosent av klimagassutslippene. Å redusere klimafotavtrykket er den eneste veien videre, og kampen mot klimaendringene er en av Heimstadens viktigste prioriteringer.

Som et europeisk boligeiendomsselskap støtter vi EUs mål om å være klimanøytral innen 2050, men lokalt vurderer vi enda skarpere mål. For å sikre at klimaambisjonen vår er tilstrekkelig og i tråd med målene i Paris-avtalen, har vi sluttet oss til Science Based Targets Initiative (SBTi), som er en tredjepartsanmelder.

Vi har satt oss et mål om å redusere mengden kjøpt energi med 2 prosent per år innen 2025 (i sammenlignbar eiendomsportefølje). Vårt fokus er først og fremst å gjøre eiendommene våre mer energieffektive, og vi gjør dette ved å jobbe for lavere energibruk til samme nytte eller skape økt nytte med samme energibruk. Tiltakene inkluderer økt bruk av moderne og kostnadseffektiv teknologi, som installasjon av smarte kontrollsystemer og byggetekniske tiltak for å redusere varmetap. Vårt konsernmål er også å installere solceller på alle nye byggeprosjekter der det er aktuelt.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid i vår bærekraftsrapport fra 2020 (engelsk versjon). 

 

Les mer om vårt arbeid med sosialt ansvar her.