Mangfold, Inkludering og tilhørighet

Mangfold, inkludering
og tilhørighet

Vi vil skape rom for hverandre

Mye kan sies om arbeid med mangfold rundt om i ulike selskaper. Og mye sies også, men stopper ofte der; med praten. Grunnen til det er ikke at selskapene ikke ønsker å gjøre noe, men fordi arbeidet rundt mangfold krever engasjement og utholdenhet. Det holder ikke med en styrebeslutning, en tekst på hjemmesiden og en prosjektleder som har eneansvaret for gjennomføringen. Arbeidet må forstås og utvikles kollektivt. Det må gjennomsyre hele organisasjonen.

Vi i Heimstaden er bevisste på dette – på forutsetningene, utfordringene og kravene. Men vi er også bevisste på mulighetene. Vi er overbeviste om at et selskap som preges av mangfold har stor sjanse for å være livskraftig. Vi tror at samme prinsipp gjelder i samfunnet generelt. Dette ettersom vi, i aller høyeste grad, er tilstede i samfunnet. Alle våre leietakere, i alle land vi er tilstede i, utgjør samfunn som er preget av mangfold og styrke.

Og hva er det som driver et samfunn til det bedre? Hva kjennetegner et velstående samfunn? Trygghet og plass til alle.

Heimstaden skal også preges av dette, og alt begynner med trygghet. Derfor er det ikke nok å rekruttere mangfold, å ansette mennesker med ulik bakgrunn for den gode sakens skyld, men det krever også ekte arbeid for inkludering og tilhørighet. Derfor er forhold, rettigheter og utviklingsmuligheter like for alle, uavhengig av hvem man er. Hos oss skal alle få de samme mulighetene til å nå sitt fulle potensiale. Fordi det er ut fra dette ekte trygghet kommer.

 

Det er først når vi skaper et miljø som ikke handler om å passe inn, men et miljø som gir alle rom til å være seg selv: å tenke fritt, uttrykke seg fritt og å stille spørsmål. Det er først da vi skaper en reell følelse av inkludering og tilhørighet. Det er først da vi skaper plass for alle.

For hvis det er en ting Heimstaden vil, er det å skape plass. Ikke bare for leietakerne og de ansatte, men også for nye, spennende perspektiver og tilnærminger, ny lærdom og ny utvikling. Vi ønsker å skape rom for forskjeller, for styrke og for sikkerhet.

Vi ønsker å skape rom for hverandre.

#makeroom