Ordensregler: KJekt å ha når du bor i kollektiv

Ordensregler: For deg som bor i kollektiv

Hvem sin tur er det egentlig til å rydde og ta oppvasken nå?

Kollektiv er en rimelig og sosial måte å bo på, og for mange er det en av de morsomste periodene i livet. Men, det kan også være den verste. Med enkle interne ordensregler i kollektiver kan samboerskapet dere imellom bli bedre, både for deg og de du bor med.

Så ta dere tid til å sette dere ned og bli enige om hvordan dere ønsker å ha det hos dere, så slipper dere smådiskusjoner om unødvendige saker.

Hvem har ansvar for hva

Det første man bør gjøre er å sette opp en oversikt over hvem som har ansvar for hva slik at det står i ordensreglene. Hvem har kontakt med utleier, hvem betaler husleie, hvem tar ansvar for strømutgifter osv.

Betalinger

Ofte er det enkleste å ha en økonomiansvarlig som er ansvarlig for husleie, strøm og månedlige utgifter. For å være sikker på at alle betaler i tide til husleien skal inn, kan man ha dagsbøter for å betale for sent. Dette bør skrives inn i ordensreglene.

Les også: Å bo i kollektiv

Om det er forskjellige størrelser på rommene i kollektivet og prisen hver leietaker betaler bør det skrives opp i ordensreglene hva rom 1, rom 2 og rom 3 koster. Slik at man slipper diskusjoner om hvorfor noen betaler mer eller mindre enn andre.

Fellesutgifter

Skriv opp hvordan dere ønsker å fordele eventuelle fellesutgifter som for eksempel toalettpapir, vaskemidler osv.

Fellesarealer

Skriv opp hva fellesarealene er ment for. Er det for eksempel greit å sitte der og lese og oppta spisebordet, eller ikke?

Fellesting på kjøkkenet

Enkelte kollektiver er svært sosiale med fellesmiddager, mens andre har så forskjellige timeplaner at man spiser hver for seg. Del opp kjøleskap og kjøkkenskap og lag oversikt over hva som eventuelt er felles for alle – for eksempel kaffe, bakepapir osv.

Les også: Lag vaskeliste når du bor i kollektiv

Er det greit å ta av andres mat eller ikke? For noen er det helt naturlig å dele av varer man kanskje ikke bruker så ofte, mens andre vil ha tingene sine for seg selv.

Fest og vors

Sett en tidsfrist for når det må varsles/sendes forespørsel om fest og vorspiel, for eksempel minst en uke i forveien. Kanskje har noen en eksamen eller viktig prøve det må leses til, eller noen har ugunstige arbeidstider den helgen og derfor trenger ro. Med en varsling/forespørselsfrist er det enkelt for alle i kollektivet og si om det passer eller ikke. Å vise hensyn er viktig i et kollektiv.

I tillegg kan det være lurt å sette opp når festen må slutte, både for deres egen del, men også for å være sikre på at de overordnede husordensreglene fra utleier følges.

Besøk som må avtale

Bor man i kollektiv med små soverom og må bruke fellesrom når man skal ha besøk kan dette være lurt å avtale på forhånd slik at de som kommer hjem etter en lang dag er klar over det og ikke kan forvente seg en stille middagsstund på kjøkkenet.

Leg også: Å leie hybel

Her kan det også være greit med tidsfrister ved planlagte besøk, eller ha som krav at man f.eks. må sende en melding og varsle.

Sett opp en vaskeliste

Vaskelisten bør inneholde når man skal vaske og hva det innebærer å ha vaskeuke. Lag en liste med navn og sett opp uke for uke. Kanskje trenger dere egne regler for søppel og avfallshåndtering, eller dere kan sette opp at det er den som har vaskeuke som er ansvarlig for det hele uken.

Sett også opp regel om at for eksempel komfyrtopp og stekeovn skal tørkes av etter bruk, og at oppvask som må tas for hånd skal skje med en gang/samme dag for å unngå toppede hauger.

Se eget eksempel for hva som bør med i en vaskeliste.

Dyrehold

Om det er tillatt fra utleier med dyrehold og noen i kollektivet f.eks. skal passe familiehunden i helgen, er det ok? Skriv opp eventuelle regler for dette.

Les også: Få skinnende rene dusjdører

Månedlige møter

Det beste er ofte å snakke om eventuelle problemer i det de oppstår, men det kan være vanskelig å koordinere timeplaner når man bor flere sammen. Sett gjerne opp et månedlig møte hvor dere kan ta opp ting dersom dette er nødvendig for ditt kollektiv.

Brudd på ordensregler

Hva skjer ved brudd på ordensreglene dere har satt opp? Gis det advarsler, sanksjoner eller liknende.

Innboforsikring

Sett opp som krav at alle har egen innboforsikring. I tillegg til at utleiere har dette som krav for kontraktene sine er det også viktig å vite at hver enkelt person i kollektivet må ha egen innboforsikring for at sine eiendeler skal være forsikret. En persons forsikring dekker ikke andres eiendeler, selv om dere bor sammen.

Les også: Husk å tegne innboforsikring

Husk at det er endring i folkeregisteret som gjør at du må tegne innboforsikring, så sjekk med dine foreldre og forsikringsselskapet om du er dekket av deres innboforsikring dersom du bor i kollektiv og ikke har endret i folkeregisteret. Vær nøye på å oppbevare dine eiendeler på ditt rom og ikke i fellesområdet dersom du ikke har tegnet egen innboforsikring i kollektivet.

Husk at i tillegg til de interne ordensreglene deres må også husordensregler fra utleier følges.