Sosialt å bo i kollektiv

Hvordan er det å bo i kollektiv?

Å bo i kollektiv er en hyggelig og sosial måte å flytte hjemmefra på. Det er et morsomt og rimelig alternativ til å flytte alene, samtidig som det å flytte sammen med andre kan være en trygghet dersom det er første gang du skal ha ansvar for egne utgifter.

Hos Heimstaden har vi ikke egne kollektiv i Oslo, men venner og bekjente kan leie større leiligheter sammen og skape sitt eget bokollektiv.

Hva er kollektiv?

Enkelt fortalt er kollektiv et felleskap. I boligsammenheng er kollektiv en leilighet, eller et hus, hvor flere personer bor sammen og har en felles husholdning.

Et bokollektiv består som regel av fellesrom som kjøkken og stue, kombinert eller hver for seg, samt felles bad og flere soverom. Hver beboer har hvert sitt soverom og øvrige rom deles mellom de som bor der.

Å bo i kollektiv

Som ung er det ofte hyggelig å bo sammen med noen, samtidig som det gjør hverdagen litt rimeligere. Å bo i bokollektiv er et fint alternativ, og er en sosial måte å bo på. Kollektiv passer både for venner og bekjente, eller for ukjente som flytter til en ny by og som ønsker samhold.

Kollektiv kan være en fin måte å få nye bekjentskaper på dersom du er ny i byen, og kan for noen føles tryggere enn å bo alene.

Hvordan finne et kollektiv å flytte inn i?

Om dere er flere som ønsker å bo sammen går man sammen om å søke etter leiligheter og gå på visning, og fordele soverom seg imellom. Er du nyinnflyttet til byen ligger det gjerne annonser ute om ledige rom i kollektiv. Da går du på visning i allerede eksisterende bofellesskap og de som bor der velger den personen de føler passer best inn.

Les også: Å leie hybel

Når du ønsker å flytte inn i et kollektiv med ukjente personer kan det være lurt å forhøre seg om livssituasjonen til de som allerede bor der, slik at du ikke ender opp i et kollektiv med mye fest og moro om du selv ønsker et rolig sted å bo – eller omvendt. Alder på beboere kan også spille en rolle for om kollektivet er rett for deg. Er det en miks av alder, kun unge studenter eller unge voksne med jobb som der?

Hvordan fungerer et kollektiv?

I et bokollektiv har alle et felles ansvar for leiligheten og mange deler opp i forskjellige ansvarsområder. For eksempel at en har ansvar for det økonomiske ved å ha kontroll på at alle betaler husleie og at alle regninger og utgifter blir betalt til avtalt tid.

Mange lager også gjerne egne ordensregler som gjelder for kollektivet, slik at alle har en felles enighet om hvordan kollektivet skal være. Her inngår gjerne regler for besøk og fest, avtaler om innkjøp og renhold og liknende. Mange har også en egen vaskeliste og vaskeuker, slik at renhold blir utført som avtalt og ingen sitter igjen med en kjempejobb uken etter en annen.

Hva koster det å bo i kollektiv?

Priser på kollektiv varierer ut ifra størrelse på leiligheten, hvor mange det er som bor der og for eksempel størrelsen på rommet du leier om det er store størrelsesforskjeller på soverommene.

Sett opp ditt eget månedsbudsjett, slik at du vet hvor mye du har å rutte med i måneden og kan finne noe som passer for deg og din lommebok. I et kollektiv er det vanlig å dele på utgifter for strøm, internett og for eksempel rengjøringsmidler.