Fokus på forbedring

Kundeundersøkelsen 2022

Tusen takk!

Hvert år måler vi våre kunders tilfredshet for å se hva vi må bli bedre på. I 2022s store kundeundersøkelse, som var ute i hele september, fikk vi inn godt over 1000 svar med en svarprosent på 38,2 %. Vi er veldig takknemlige for alle som har tatt seg tid til å svare og for alle gode tilbakemeldinger vi har fått. Vårt største fokus er at våre leietakere skal bo i et trygt hjem, oppleve god service og trives der de bor, og for å lykkes med det er vi helt avhengige av deres tilbakemeldinger.

Under finner du noen av resultatene fra kundeundersøkelsen 2022, og du kan lese om noe av det vi har som våre fokusområder for tiden.

Vi ønsker oss alltid tilbakemeldinger! Ta gjerne kontakt med oss med ris og ros, og under "Vi er her for deg" nederst på siden kan du se de ulike måtene som vi kan bli kontaktet på.

Resultater kundeundersøkelsen 2022

Resultatene fra vår nyeste kundeundersøkelse viser oss at våre leietakere har opplevd forbedringer på mange områder. Her har vi løftet frem noen av de:

Serviceindeks
Flertallet av kundene våre har svart positivt på at vi har et høyt servicenivå, med 75,7 % av respondentene som svarer at det er «ganske bra» eller «veldig bra», og vår siste undersøkelse viser dermed forbedring på 1 % fra 2021. I Serviceindeksen måler vi om kundene våre føler vi tar dem på alvor, hvordan de opplever sikkerheten og ryddigheten på eiendommene og om de føler at de får hjelp når de trenger det.

Hjelp når det trengs
Våre kunder føler seg ivaretatt, og de mener at de får den hjelpen de trenger i tide når de henvender seg. Det er viktig for oss at kundene våre blir hørt og får hjelp når det oppstår en situasjon, og vi jobber hardt for å hele tiden forbedre oss på dette området. 81,3 % av kundene våre mente i høstens undersøkelse at vi hjelper dem når de trenger det, og det er en oppgang på 3,8 % fra året før.

Ta kunden seriøst
Vi skal levere en service av høy kvalitet til alle våre kunder, og det å ta kundene våre på alvor er selve kjernen i vårt Friendly Homes konsept. Vi skal tilby Hjem med omtanke, og undersøkelsen viser oss at våre kunder føler seg tatt på alvor. 83,6 % av respondentene svarte at vi tok dem og problemene deres på alvor. En økning på 0,6 % fra forrige undersøkelse.

Vaktmesterens behandling
Vi har dedikerte vaktmestere på våre eiendommer som sørger for at alt er i orden og de hjelper våre leietakere med stort og smått. At 90,4 % svarer at de er fornøyd eller veldig fornøyd med behandlingen de får fra våre vaktmestere er vi glade for å se. En av de store fordelene ved å leie bolig hos oss er den servicen vi gir til leietakerne og vaktmesterne våre er en viktig del av det.

Produktindeks
Produktindeksen består av spørsmål rundt standarden på leiligheten, fellesområdene og utendørsmiljøet. Flertallet av de som bor hos oss er fornøyde med produktet sitt, og vi ser en oppgang på 1,3 % fra forrige undersøkelse. Utendørsområder har vært et av våre større fokusområder den siste tiden og vi er glade for å se at det gir et positivt utslag.

Vi jobber hver dag for å yte god service og tilby et godt produkt, men vet samtidig at vi alltid kan bli bedre på flere områder. Under kan du lese noe av det som er vårt fokus fremover, som følge av tilbakemeldinger vi har fått i forbindelse med kundeundersøkelsen.

 

Fokus fremover

Kundeundersøkelsen gir oss viktige svar på hva vi bør fokusere enda mer på fremover. I 2023 fortsetter vi å fokusere på å forbedre sikkerheten, spesielt i kjeller/bodområdene, forbedre informasjonsflyten til leietakere, strebe etter å holde det rent og ryddig i fellesarealene til enhver tid og fortsette å forbedre uteområdene.

Sikkerhet

Vi skal fortsette å ha fokus på å forbedre innen- og utendørs belysning, samt jobbe spesifikt med tiltak for å øke sikkerheten i bodområdene.

Rent og ryddig

Vi vil fortsette å følge opp med mål om å forbedre søppelhåndteringen på de eiendommene der det er ekstra behov for det. Rengjøringen av fellesarealene har vi tett oppfølging av. Vi kommer også til å arrangere vårryddedag som både leietakere og ansatte kan delta på, slik at vi kan bidra til å holde lokalområdene våre søppelfrie.

Kommunikasjon og kundeservice

Vi vil fortsette å evaluere og forbedre kommunikasjonsform, informasjonsfrekvens og proaktivitet. Vi øker bl.a antallet digitale informasjonsskjermer som henger i inngangspartiet på utvalgte adresser for bedre informasjonsflyt. Vår digitale kundeportal MyHome er i konstant utvikling og blir stadig en større del av kundereisen, samtidig skal vi bli stadig bedre på vår kundeservice.

Utendørsområder

På spørsmål som omhandler utendørsområder ser vi en fin økning fra den forrige kundeundersøkelsen, og dette er noe vi  kommer til å fortsette og fokusere på i 2023. Å ha et hyggelig utemiljø er viktig for våre leietakere, og vi skal jobbe for at enda flere blir fornøyde med sine uteområder ved å ha mer fokus på blomster og planter, flere muligheter for selvdyrking og øke antallet benker og bord.

 

Noe av det vi har gjort siden sist

Vi er her for deg

Har du spørsmål eller trenger hjelp med noe, ikke nøl med å ta kontakt med vår kundeservice. Åpningstider er mandag til fredag fra 08:00 – 16:00, og du kan ringe oss, sende en e-post eller besøke kontoret vårt. Trenger du akutt hjelp utenfor åpningstider kan du ringe vår vakttelefon.

Skal du sjekke ditt kundeforhold eller sende inn en serviceforespørsel gjør du dette via vår digitale kundeportal MyHome. Her får du nyttig informasjon, kan se hele ditt kundeforhold, følge med på betalingene dine, samt mye mer.

Har du et spørsmål finner du mest sannsynlig svaret på det i vårt hjelpesenter, som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

Utover dette når du oss også på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Vi sender dessuten ut vårt kundemagasin HeimMagasinet med inspirasjon og informasjon en gang i året. Utover det kan du abonnere på våre digitale nyhetsbrev, samt lese nyttige tips og bli inspirert på bloggen vår.