Vannlekkasje

Nødstilfeller ved vannlekkasje gjelder ikke vaskemaskin eller oppvaskmaskin som ikke fungerer som de skal. Ved tett sluk anbefaler vi deg først å sjekke sluket selv og sjekke vannlåsen. Her kan du lese om hvordan du selv kan rense avløpet. Om vannet renner unna – selv om det er sakte, telles dette ikke som et nødstilfelle.

Lås- og nøkkelproblemer

Har du låst deg ute av leiligheten eller har nøkkelproblemer gjør vi oppmerksom på at ved innlåsing etter kontortid (16.00 – 08.00) vil det påløpe en kostnad som du selv må godkjenne og betale.

Kontakt vår vakttelefon ved å ringe: +47 480 60 200.

Ved alvorlige hendelser

Ved alvorlige hendelser som brann, personskader, vold etc. ring alltid nødetatene først. Nødnumrene er som følger:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113