Mistet nøkkel

Dersom du mister nøkkel eller nøkkelbrikke under leieforholdet, har du krav på ny nøkkel eller nytt kort, men du må dekke utleiers kostnader i den forbindelse. Hvis nøkkelen mistes utenom våre åpningstider, må du selv ta kontakt med låsesmed og dekke kostnadene det medfører. Har du nøkkelbrikke og låst deg ute utenom våre åpningstider kan du ringe vår vakttelefon, så de kan låse seg inn. det vil da påløpe en inn låsing kostand.

Til info:

Dersom du ønsker å legge inn en serviceforespørsel til vårt team kan dette gjøres via vår nye kundeportal MyHome

KundeserviceOpprettet: 14 February, 2019, 13:40
Oppdatert: 9 April, 2021, 14:34
This thread is closed for further comments.