Kjære kunde

Tusen takk!

Hvert år måler vi våre kunders tilfredshet for å se hvor vi må forbedre oss som selskap. I fjorårets store kundeundersøkelse, som gikk ut i september, fikk vi inn nærmere 1000 svar, og vi er veldig takknemlige for alle som har tatt seg tid til å svare og for alle gode tilbakemeldinger vi har fått. Vårt største fokus er at våre leietakere skal bo i et trygt hjem, oppleve god service og trives på eiendommen de bor, og for å lykkes med det er vi helt avhengige av deres tilbakemeldinger.

Under finner du hovedresultatene fra kundeundersøkelsen 2021, og du kan lese om noe av det vi vil fokusere på fremover, samt se utvalg av det vi har gjort den siste tiden.

Resultatet av vår forrige undersøkelse (april-mai 2020) medførte flere oppgraderinger og endringer i våre rutiner. Til tross for at pandemien har satt sitt preg på hverdagen og gitt oss tidvis store begrensinger på hva vi har kunnet foreta oss, viser resultatene av kundeundersøkelsen at mange av dere har opplevd forbedringer. Det er vi glade for å se.

Vi ønsker oss alltid tilbakemeldinger! Dere er velkomne til å ta kontakt med oss med ris og ros, og under "Vi er her for deg" lengst ned på denne siden kan du se de ulike måtene som vi kan bli kontaktet på.

Vi håper å høre fra deg!

Resultater kundeundersøkelsen 2021

Resultatene fra nyeste kundeundersøkelse viser oss at våre leietakere har opplevd forbedringer på de fleste områder, sett opp mot undersøkelsen våren 2020 – som også viste gode resultater, og til tross for pandemien som på uunngåelig vis har påvirket driften.

Her har vi trukket frem noen viktige områder fra undersøkelsen:

Serviceindeks
Flertallet av kundene våre har svart positivt på at vi har et høyt servicenivå, med 74,7 % av respondentene som svarer at det er «ganske bra» eller «veldig bra», og vår siste undersøkelse viser dermed en liten forbedring fra 2020. I Serviceindeksen måler vi om kundene våre føler vi tar dem på alvor, hvordan de opplever sikkerheten og ryddigheten på eiendommene og om de føler at de får hjelp når de trenger det.

Hjelp når det trengs
Våre kunder føler seg ivaretatt, og de mener at de får den hjelpen de trenger i tide når de henvender seg. Det er viktig for oss at kundene våre blir hørt og får hjelp når det oppstår en situasjon, og vi jobber hardt for å hele tiden forbedre oss på dette området. 77,5 % av kundene våre mente i høstens undersøkelse at vi hjelper dem når de trenger det.

Ta kunden seriøst
Vi skal levere en service av høy kvalitet til alle våre kunder, og det å ta kundene våre på alvor er selve kjernen i vårt Friendly Homes konsept. Vi skal tilby Hjem med omtanke, og undersøkelsen viser oss at våre kunder føler seg tatt på alvor. 83 % av respondentene svarte at vi tok dem og problemene deres på alvor.

Profilindeks
Denne indeksen kombinerer den generelle tilfredsheten med Heimstaden som selskap, hvor attraktive kundene våre synes nærområdet deres er, og om de føler de får verdi for husleien. Undersøkelsen viser at kundene våre føler vi tar vare på dem, de føler de bor i attraktive områder, og at vi gir dem verdi for husleien. 77,5 % av svarene på den samlede profilindeksen var positive.

Anbefale oss
83 % av våre kunder vil anbefale oss til venner og familie. Her ser vi en av våre største økninger fra forrige kundeundersøkelse, noe som viser oss at endringene vi gjør kommer kundene våre til gode.

Vi jobber hver dag for å yte god service, men vet samtidig at vi alltid kan bli bedre. Under kan du lese noe av vårt fokus fremover, som følge av tilbakemeldinger vi har fått i forbindelse med kundeundersøkelsen:

 

Fokus fremover

Kundeundersøkelsen gir oss viktige svar på hva vi bør fokusere enda mer på fremover. I 2022 kommer vil til å fortsette å fokusere på å forbedre sikkerheten, vaskeritjenestene, strebe etter å holde det rent og ryddig til enhver tid, se over frekvens og kanal når det kommer til kommunikasjon og fortsette å forbedre uteområdene våre.

Sikkerhet

Vi skal blant annet fortsette å ha fokus på å forbedre utendørsbelysning, låsesystemer og sikkerhet i fellesområder.

Vaskeri

Vaskeritjenester er naturligvis viktig for våre kunder og vi skal forbedre kapasiteten og kvaliteten på våre vaskerom. Både maskiner og bookingsystem vil få et løft på flere av våre eiendommer i 2022.

Rent og ryddig

Vi vil se på tiltak for å forbedre søppelhåndteringen der det er behov for det, f.eks ved hjelp av økt kapasitet på avfallshåndtering, tilbud om å bruke kontainer o.l, samt se på om vi trenger å øke frekvensen på rengjøring i fellesområdene på utvalgte eiendommer. Vi kommer også til å arrangere ryddedager som både leietakere og ansatte kan delta på, slik at vi kan bidra til å holde lokalområdene våre søppelfrie.

Kommunikasjon

Vi vil evaluere og forbedre kommunikasjonsform, informasjonsfrekvens og proaktivitet. Vi skal i tillegg fortsette å forbedre våre digitale tjenester.

Utendørsområder

På spørsmål som omhandler utendørsområder ser vi en fin økning fra den forrige kundeundersøkelsen, og dette er noe vi  kommer til å fortsette og fokusere på i 2022. Å ha et hyggelig utemiljø er viktig for våre leietakere, og vi skal jobbe for at enda flere blir fornøyde med sine uteområder ved å ha mer fokus på blomster og planter, flere muligheter for selvdyrking og øke antallet benker og bord.

 

Noe av det vi har jobbet med siden forrige kundeundersøkelse (våren 2020):