Sortering av søppel

Avfall skal håndteres og kastes iht. kommunens gjeldende reglement. Pappesker, kasser, glass, farlig avfall mv., – som ikke sorteres under matavfall, plastemballasje, restavfall eller papir, – må ikke kastes i containeren, men skal bringes til returpunkt/miljøstasjon av leietaker. Papir (aviser, brosjyrer o.l) skal kastes i egen container for dette.

Til info:

Dersom du ønsker å legge inn en serviceforespørsel til vårt team kan dette gjøres via vår nye kundeportal MyHome

KundeserviceOpprettet: 14 February, 2019, 14:07
This thread is closed for further comments.