Overtagelse av leilighet

Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for overlevering av leiligheten. Overlevering er normalt mellom kl. 08:00 - 16:00 den dagen kontraktsperioden begynner. Før overlevering kan gjennomføres, må du ha betalt inn:

  • Depositum/Leiegaranti
  • Husleie for første måned
Husk at dette må ordnes før avtalt tidspunkt for overlevering. Det er ikke nødvendig å sende kvittering for dette. Vi kontrollerer alle innbetalinger. Husk at husleie skal være registrert på vår konto for at innbetaling ansees som godkjent. Det er derfor lurt å innbetale i god tid før du skal overta en leilighet.

Ved overlevering møter vi deg i leiligheten til avtalt tid. Vær presis, da vi har flere overleveringer samme dag og ikke ønsker å komme for sent til neste avtale. Vi gjennomfører i fellesskap en inspeksjon for å avdekke eventuelle feil og mangler, samtidig tar vi bilder for å dokumentere leilighetens standard. Oppdager vi feil eller mangler, blir vi på stedet enige om hvordan vi løser det. Etter dette har leietaker 14 dagers frist til å melde eventuelle feil og mangler ved leiligheten som påhviler utleier å utbedre.

Husk: KID nummer hver gang du betaler husleie.

Vi ber om at alle bruker KID nummer som står oppført på fakturaen, slik at vi enklere kan registrere innbetalingen. Hvis du unnlater KID nummer, og ikke oppgir annen referanse som navn, adresse og leilighetsnummer, mobilnummer e.l., kan det medføre rentegebyr, selv om fakturaen er betalt i rett tid, da vi er avhengig av å få bekreftet hvem det er som har betalt fakturaen.

Ytterligere spørsmål?

Dersom du ønsker å legge inn en serviceforespørsel til vårt team kan dette gjøres via vår nye kundeportal MyHome

KundeserviceOpprettet: 14 February, 2019, 14:10
This thread is closed for further comments.