Kan flere flytte inn i leiligheten?

Det er som regel ikke noe problem å få en samboer i leiligheten, men av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi beskjed om det, også slik at kontrakt kan oppdateres.

I husleieloven står det skrevet om "opptak i husstand" at man som leietaker har rett til å ta opp ektefelle og samboer i sin husstand, samt egne, ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn. Hvis leietaker ønsker å ha andre personer i sin husstand krever det godkjenning fra utleier. Hvis leietaker misligholder regelen i husleieloven om opptak i husstand kan oppsigelse eller heving av leieavtalen være aktuelt hvis relevante vilkår er oppfylt. Utleier skal alltid ha informasjon om eventuelt opptak i husstand, slik at beboer føres inn i leieforholdet.

Ytterligere spørsmål?

Dersom du ønsker å legge inn en serviceforespørsel til vårt team kan dette gjøres via vår nye kundeportal MyHome

KundeserviceOpprettet: 14 February, 2019, 14:19
Oppdatert: 6 April, 2021, 12:38
This thread is closed for further comments.