Ung kvinne sitter med laptop
Velkommen til

Heimstadens hjelpesenter

  1. Forum
  2. Aktuelt nå
  3. Innboforsikring

Innboforsikring

Vi anbefaler alle våre leietakere å ha innboforsikring. Det kan hjelpe stort på en uheldig situasjon.

Du må selv holde dine interesser og eiendeler forsikret. Dersom du velger å benytte din forsikring etter at det er inntruffet en hendelse som forsikringen dekker, skal også mulig skade på eiendommen medtas i den grad forsikringen dekker det. Ved innbrudd i leiligheten eller tilhørende boder, har du plikt til å reparere/skifte ødelagte dører/vinduer, og du må selv betale eventuell egenandel.

Utleier har ikke ansvar for skade eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade, mv., utover det som dekkes av de forsikringer som utleier har som huseier. Skader eller tyveri, hvor det er mistanke om at gjerningsmannen har kommet til leieobjektet med nøkkel, og som således ikke dekkes av forsikringer, er heller ikke utleiers ansvar.

Husk å tegne innboforsikring 

KundeserviceOpprettet: 14 February, 2019, 14:14
Oppdatert: 29 April, 2024, 15:55
This thread is closed for further comments.