Slik kildesorterer du riktig

Vi kan alle gjøre vårt for miljøet, og et viktig bidrag er å kildesortere alt avfall. Både hjemme i hverdagen og ved å levere spesialavfall på nærmeste gjenvinningsstasjon. Ved å sortere ditt søppel håndteres farlige stoffer og materialer på den riktige måten, slik at de ikke havner i naturen og ødelegger for mennesker, dyr og miljø.

Er du kanskje usikker på hvordan du skal kildesortere? For å gjøre det litt enklere for deg, har vi satt sammen en guide for hvordan du sorterer riktig.


Dette kan du kaste i avfallsbeholdere utenfor hjemmet

Dette må du kaste på en gjenvinningsstasjon

Fem gode grunner til at nettopp du skal kildesortere:

  1. Sortert avfall har en verdi fordi det kan bli til noe nytt.
  2. Når vi bruker noe om igjen så slipper vi å gjøre nye uttak fra kloden vår.
  3. Matavfallet blir til biogass og gjødsel.
  4. Gammel plast, blir til ny plast. Kildesorterer vi én kilo plast, sparer det verden for bruken av to kilo olje.
  5. Fordi vi må! Hvert år bruker vi mer av jorda enn den har å by på, og til slutt kommer det til å være tomt. Vi må bruke, lage og kjøpe mindre, og kildesortere og gjenvinne så mye som mulig. Jo mer, jo bedre!
Tilbake til toppen