Slik kildesorterer du riktig

Vi kan alle gjøre vårt for miljøet, og et viktig bidrag er å kildesortere alt avfall. Både hjemme i hverdagen og ved å levere spesialavfall på nærmeste gjenvinningsstasjon. Ved å sortere ditt søppel håndteres farlige stoffer og materialer på den riktige måten, slik at de ikke havner i naturen og ødelegger for mennesker, dyr og miljø.

Er du kanskje usikker på hvordan du skal kildesortere? For å gjøre det litt enklere for deg, har vi satt sammen en guide for hvordan du sorterer riktig.


Dette kan du kaste i vanlige avfallsbeholdere utenfor der du bor

Dette må du kaste på en gjenvinningsstasjon

Fem gode grunner til at nettopp du skal kildesortere

  • Sortert avfall har en verdi fordi det kan bli til noe nytt.
  • Når vi bruker noe om igjen så slipper vi å gjøre nye uttak fra kloden vår.
  • Matavfallet blir til biogass og gjødsel.
  • Gammel plast, blir til ny plast. Kildesorterer vi én kilo plast, sparer det verden for bruken av to kilo olje.
  • Fordi vi må! Hvert år bruker vi mer av jorda enn den har å by på, og til slutt kommer det til å være tomt. Vi må bruke, lage og kjøpe mindre, og kildesortere og gjenvinne så mye som mulig. Jo mer, jo bedre!