De 12 nabotypene: Hvilken nabo er du?

I enhver blokk eller bygård finnes det forskjellige nabotyper. Uansett om du er den som alltid hilser eller den som vil bestemme, er du viktig for fellesskapet. Se om du kan gjenkjenne deg selv eller noen av dine naboer med beskrivelsene av disse 12 nabotypene.

Den travle

Det ligger i navnet: Du er en person med mange forpliktelser, enten det er familien, jobben, fritidsinteresser eller andre felleskap. Derfor er det også vanskelig for deg å ha overskuddet til å skulle ta det første skrittet for å bidra til naboskapet. Men du vet at det er det riktige å gjøre, så du støtter likevel initiativet – så lenge de andre går foran.

Arrangøren

Du er god til å få naboskapet til å fungere og har en evne til å få forskjellige grupper til å samarbeide. Du nyter nemlig å påta deg oppgaver for fellesskapet og forventer ikke å få anerkjennelse for det. Så hvis det finnes en eller flere som deg der du bor, er sjansen stor for at naboskapet fungerer godt.

Den avslappede

For å si det som det er, så er du «chill» når du tilhører den avslappede nabotypen. Det er helt ok hvis det foregår noe sosialt rundt deg, det er også helt ok hvis det ikke gjør det. Samme det, for vi har det godt. Det er nemlig ikke noe man i dine øyne bør gjøre, eller en spesifikk måte det bør gjøres på og du gidder ikke være den som bryr seg om naboen spiller musikk med åpne vinduer eller om barnevognen stod litt i veien.

Formannen

Du kan godt bestemme og få det siste ordet om hvordan ting skal gjøres. Du er utadvendt, har mange meninger og får ting gjort. Du er en leder, og derfor er du ofte med å bidra til for eksempel en beboerrepresentasjon. Det passer deg utmerket, også selv om du vet at ikke alle avgjørelser er like populære. For noen må jo skjære gjennom om det skal skje noe.

Les også: Fem tips til endringer du kan gjøre i hjemmet

Den private

Du skygger gjerne banen uavhengig av hva naboene dine måtte finne på å arrangere av tilstelninger. Nabolaget er stedet du bor, ikke stedet hvor du finner venner for livet. Du beskytter også gjerne ditt hjem med innbruddsalarm, hvis du bor i et område hvor det skulle være nødvendig.

Den handlekraftige

En avtale er en avtale. Ting blir gjort hvis du har lovet det, og hvis andre har bruk for hjelp fikser du det også. Du vil heller ha få avtaler som du klarer å holde enn en masse snakk hvor ting aldri blir noe av. Sagt på en annen måte: Du tar alltid en sjans og er en katalysator for fellesskapet.

Den sosiale

Du kjenner mange av dine naboer og hilser på de fleste ved fornavn. For du interesserer deg for dine medmennesker, deres liv og historie, og kanskje også nabolagets historie. Det er nemlig det som får vårt samfunn til å henge sammen, mener du. Ikke overraskende er du derfor god til å gi andre plass og du har absolutt ikke behov for å bestemme alt.

Historikeren

Du kjenner tradisjonene, fortellingene om hva som virker og ikke virker der du bor, og du er en aktiv medspiller. For du vet hvor viktig det er at vi som naboer hilser på hverandre, og du mener at du har en forpliktelse spesielt overfor de nærmeste naboene dine. Derfor forventer du også at folk åpner døren hvis du ringer på, for det gjør du selv. Du forventer også at man i det minste hjelper hverandre.

Les også: Hvordan være en god nabo?

Den stabile

Hvis du bosetter deg et sted, har du i dine øyne også en plikt til å bidra til naboskapet. Du er også meget bevist på hva som er god stil i mange sammenhenger, som er en av grunnen til at du ofte har det travelt. Du er likevel en god støttespiller i nabolaget, for du stiller opp hver gang og håper at naboene vil sette pris på det.

Entreprenøren

Du kan se muligheter i et nabofellesskap, hvor du kan engasjere deg selv og andre. Du har egne ideer og bygger også gjerne videre på de halvferdige ideene til andre, og gjør det på en kompetent måte. Du synes faktisk det er ganske kjedelig hvis alt er planlagt ned til minste detalj på forhånd. Du liker nemlig å få samlet dine gode naboer til å få utført dine gode ideer. Du kan fort sees på som en gave til eiendommen og naboskapet.

Realisten

Du vet at godt naboskap fører til sikkerhet og trygghet mot innbrudd, så du er en del av naboskapet for å sikre at det gjøres mest mulig for å unngå uønskede og tyverier. For å være ærlig står nemlig ikke selve naboskapet øverst på ønskelisten, så du lar de ivrigste personene bruke krefter på organiseringen.

Pendleren

Uansett om du har bodd i din nåværende bolig i ti måneder eller ti år har du stadig en følelse av at det er midlertidig. Kanskje er du faktisk en pendler, eller så er det andre ting i livet ditt som gir deg verdi og får deg til å føle deg hjemme. Fordi du ikke er en sånn som «hører til» her på fast basis, er du interessert i alt som gjør hverdagen litt enklere. Så de som legger til rette for deg kan satse på å få din støtte.

 

Kilde: Basert på /KL. 7s undersøkelse av naboskapsprofiler for Nabohjælp.