Brannøvelse hjemme: Slik gjør du det

Ha brannøvelse hjemme

Brannøvelse hjemme er noe du bør ha jevnlig slik at du sikrer både deg selv og leiligheten, samtidig som du får sjekket at brannutstyret du har hjemme er i orden. Les hvordan du kan gjøre brannøvelse hjemme her.

Akkurat som på arbeidsplassen og skolen anbefales det å ha brannøvelse i hjemmet slik at du vet hva du skal gjøre dersom det skulle oppstå brann. For selv om du er vant til brannøvelse andre steder, skjer de fleste dødsbranner i private hjem. Ved å gjennomføre brannøvelse øker du sjansen for å gjøre riktig ting i riktig rekkefølge hvis det brenner. Det anbefales å gjennomføre brannøvelse 1-2 ganger i året.

Hva en brannøvelse i hjemmet faktisk innebærer, kan variere etter livssituasjon og boforhold. Derfor er det ekstra viktig å ta seg tid til brannsikkerheten der du bor.

De tre viktigste tingene du må vite

Det første du bør ha klart for deg er sjekklisten for brannsikkerhet i boligen din. Vit hvor slokkeutstyret er og hvordan det fungerer. Ha jevnlig sjekk og kontroll av røykvarslere og brannslukningsapparatet, så vet du at utstyret er i orden.

Sjekk Norsk brannvernforening sin detaljerte liste her.

I tillegg bør du, og de du bor med, ha en brannplan. Dette er en oppskrift på hva du skal gjøre hvis det brenner.

Sjekk Norsk brannvernforening sitt forslag til brannplan her.

I tillegg til jevnlig sjekk av boligen og en brannplan må du ha oversikt over rømningsveier der du bor. Hvilke rømningsmuligheter finnes og hvor er din nærmeste rømningsvei. Om det brenner og du ikke får slokket brannen selv er det viktig å kunne evakuere så raskt som mulig.

Brannøvelse for deg som bor alene

Når du bor alene kan du enkelt skrive ned for deg selv hva du skal gjøre dersom det brenner. Ta utgangspunkt i at brannen oppstår om natten når du sover. Se for deg forskjellige scenarier: Brenner det på kjøkkenet? Hva gjør du hvis gangen er full av røyk og du ikke får brukt inngangsdøren din?

Les også: Brann: Ta sikkerheten hjemme på alvor

Når det brenner er det også viktig å varsle andre, dersom du har muligheten til det.

For deg som bor med andre, men uten barn

Bor du sammen med andre kan dere arrangere praktiske øvelser. Ta en brannprat, snakk gjennom hva det er viktig å gjøre ved brann og hvordan dere skal varsle hverandre. Avtal også en møteplass ute, da vil dere ha oversikt om alle er kommet seg trygt ut.

Brannøvelse for familie med barn

Er det barn i boligen er brannøvelser ekstra viktig. Ta en prat med barna om hva som skjer når det brenner og øv på hva dere skal gjøre i ulike situasjoner. I tillegg er det godt som forelder å vite hva man skal gjøre dersom man skulle være alene med barna.

Rømningsveier er det også viktig å fortelle om, samtidig som det er viktig å vite om de aktuelle rømningsveiene kan brukes av alle i familien.

Sjekk Brannbamsen Bjørnis sin side for tips til hvordan du kan lære opp barna om brann i hjemmet.

For eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne rådes til å vurdere egne rømningsmuligheter sammen med noen man stoler på, enten det er pårørende, hjemmesykepleier, hjemmetjeneste eller til og med en nabo. Se til at det tilrettelegges for rask rømning til en trygg plass der du bor.

Husk at hørsel kan være en utfordring, det finnes flere hjelpemidler som kan øke sikkerheten for de med nedsatt hørsel.

Har du en eldre nabo – varsle og hjelp til dersom det lar seg gjøre.

Røyken er også farlig

Når du bor i bygård eller blokk, må du også ta høyde for at det er tryggere å bli i leiligheten hvis korridoren eller trapperommet er fylt av røyk.