A Home for a Home støttet mer enn 20 000 barn i 2021

På seks måneder har partnerskapet mellom SOS-barnebyer og Heimstaden bedret hverdagen til mer enn 20 000 barn. Nå mer enn dobles budsjettet og forventningene til A Home For A Home er høye.

«Det vi har oppnådd på seks måneder med A Home For A Home, tar normalt to til tre år for sammenlignbare programmer. Mye takket være det store engasjementet hele organisasjonen viser for å hjelpe de som trenger det mest», sier Anette Konar Riple, Program Manager for A Home for a Home.

1. juli 2021 startet SOS-barnebyer og Heimstaden offisielt opp A Home for a Home, det største samarbeidet SOS-barnebyer noensinne har inngått. I tillegg til Heimstadens årlige donasjon på 100 euro for hver eneste bolig i porteføljen, som allerede har muliggjort programmer og aktiviteter i 20 land, utforsker partnerne nye måter å samarbeide på for å maksimere effekten i samarbeidet.

«Partnerskapet gjør at vi kan være langt mer ambisiøse enn vi kunne drømt om tidligere. Ti prosent av alle barn i verden vokser opp uten tilstrekkelig foreldretilsyn, men gjennom partnerskapet med Heimstaden er vi ett skritt nærmere å realisere drømmen vår om at alle barn og unge skal vokse opp i gode og trygge hjem. Sjansene for å lykkes senere i livet blir vesentlig redusert uten en god og trygg oppvekst», sier Ingrid Maria Johansen, Administrerende direktør for SOS-barnebyer internasjonalt.

Et av de mange globale programmene A Home for a Home støtter er i Bolivia, hvor mer enn 1000 barn nå er en del av et trygt og støttende oppvekstmiljø, slik at de blir bedre rustet til et selvstendig voksenliv.

«I tillegg til globale programmer, har vi også lansert en rekke programmer lokalt i landene Heimstaden er etablert. Dette er drevet fra de lokale kontorene og har blant annet resultert i bygging av lekeplasser, støtte til barnehager og kommunikasjon med politikere for å bedre forholdene for barn i fosterhjem. Engasjementet viser at A Home For A Home er noe langt mer enn donasjoner og er også inspirerende for oss som jobber med dette daglig», sier Anette Konar Riple.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

 

Lokale aktiviteter og fokus fremover
De første seks månedene av partnerskapet ble det på lokalt nivå bygget fire nye lekeplasser, der målet var å tilrettelegge for flere lokale møteplasser for barn og å være med på å skape et mer inkluderende og barnevennlig miljø i de ulike lokalsamfunnene. I tillegg ble det gjennomført flere aktiviteter og kampanjer for å informere og engasjere både medarbeidere og kunder gjennom året.

I 2022 er planen at de lokale aktivitetene i hovedsak skal handle om å bidra til at barn som ikke kommer fra tradisjonelle hjem har en trygg oppvekst med trygge rammer, samt å skape positive opplevelser for barn som bor i en Heimstaden bolig og i nærområdene rundt.

Fakta, A Home for a Home:

• Etablert: 2021
• Globale programmer: 19
• Samskapte lokale programmer i Heimstadens markeder: 12
• Antall land: 20
• Antall barn nådd i 2021: + 20 000