Varsling: Her kan du sende inn
Etyczna przedsiębiorczość

Zgłoś nieprawidłowości

Myślimy w sposób długofalowy i zrównoważony – dążymy do tego, by nieprawidłowości, które mogą poważnie zaszkodzić firmie, naszym pracownikom, klientom lub innym interesariuszom, były jak najszybciej zauważane i badane. Nasze rozwiązanie w zakresie informowania o nieprawidłowościach umożliwia anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości które naruszają obowiązujące przepisy. Wszystkie zgłoszenia są odbierane i obsługiwane przez zewnętrznego agenta – firmę 2Secure. Więcej szczegółów na temat funkcji zgłaszania nieprawidłowości w Heimstaden można znaleźć w naszej Polityce zgłaszania nieprawidłowości.

 

Czego może dotyczyć zgłoszenie?

Zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie poważnych nieprawidłowości popełnionych przez osoby na kluczowych stanowiskach lub w kierownictwie spółki lub grupy, takich jak:
nieprawidłowości, które naruszają przepisy prawa, nieprawidłowość, której ujawnienie leży w interesie publicznym.

 

Jak można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia można dokonać pisemnie za pośrednictwem strony internetowej https://wb.2secure.se/wbui/ lub ustnie telefonicznie pod numerem +46 771 77 99 77. Możesz pozostać anonimowy. Jeśli jednak chcesz złożyć doniesienie podczas osobistego spotkania, możesz tego zażądać, rejestrując doniesienie na wyżej wymienionej stronie internetowej. Podczas rejestracji zgłoszenia przydzielany jest unikalny numer sprawy i hasło, które należy zapisać, aby móc aktywnie logować się na stronie internetowej, monitorować zgłoszenie i komunikować się z pracownikiem 2Secure odpowiedzialnym za sprawę. Przed wysłaniem zgłoszenia, czy to przez stronę internetową 2Secure, czy telefonicznie, należy upewnić się, że użyto właściwego kodu firmy. Wszystkie kody firm można znaleźć w Podręczniku zgłaszania nieprawidłowości.

 

Co należy zawrzeć w zgłoszeniu?

Im więcej informacji możesz podać, tym lepiej. Jeśli to możliwe, podaj czas zdarzenia (zdarzeń), opis tego, co zaobserwowałeś, z jak największą liczbą szczegółów, a także wszelkie informacje o wcześniejszych podobnych incydentach.

 

Co dalej?

Po zarejestrowaniu zgłoszenia jest ono rozpatrywane przez doświadczonych specjalistów ds. spraw w 2Secure, którzy kontaktują się z główną osobą kontaktową w Heimstaden. Jeśli osoba kontaktowa jest adresatem zgłoszenia, zostanie o tym poinformowana inna osoba z listy kontaktów.

 

Możesz czuć się bezpiecznie!

Heimstaden bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności. Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej o tym, jak chronione są Twoje dane osobowe.

Zewnętrzne kanały informowania o nieprawidłowościach i ustawowa ochrona informatorów.

Jeśli chcesz zgłosić nieprawidłowości za pośrednictwem zewnętrznego organu lub dowiedzieć się więcej o ustawowej ochronie informatorów, odwiedź nasze lokalne strony internetowe lub zapoznaj się z Instrukcją dla Grupy dotyczącą zgłaszania nieprawidłowości.