Nasi pracownicy
kluczem do naszego
sukcesu

Dołącz do jednej z wiodących europejskich firm zajmujących się nieruchomościami mieszkalnymi i zaplanuj swoją karierę, skupiając się na dobrym samopoczuciu i rozwoju.

Zobacz oferty pracy

Twoja kariera w centrum naszej uwagi

Poznaj naszą wizję i zaangażowanie na rzecz klientów, nieruchomości oraz środowiska. Dowiedz się więcej o tym, jak funkcjonują nasze Przyjazne Domy — miejsca, w których mieszkańcy czują się po prostu dobrze. Sprawdź, jaką atmosferę tworzymy w pracy, jak równe są dla każdego szanse na rozwój oraz zdobycie nowych umiejętności. Dołącz do nas — bądź naszą siłą!

Opinia naszych pracowników

Od 2018 roku konsekwentne przeprowadzamy comiesięczne ankiety pracownicze. Nasi pracownicy wypowiadają się w dziewięciu różnych kategoriach, w tym między innymi na temat kadry zarządzającej i zaangażowania. Pomiary te sumarycznie tworzą istotny wskaźnik, określany w skali od 1 do 10, oraz drugi (0-100), nazywany eNPS.

W pierwszym przypadku najważniejsza pozostaje średnia ze wszystkich kategorii — chcemy, aby była ona jak najwyższa. Przedział pomiędzy 8, a 10 (wartość maksymalna), od pewnego czasu pozostaje w naszym zasięgu. Dlatego też stale inwestujemy w mentoring, kursy i inne metody rozwoju kompetencji dla każdego pracownika z osobna.

Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score), ma przełożenie na jeszcze jeden czynnik, czyli to, z jaką chęcią nasi pracownicy polecają Heimstaden na zewnątrz, wśród znajomych i rodzin. Tutaj wynik wynosi 38 przy indeksie równym 11.

To mogą być Twoi koledzy

Nasza troska o pracowników, silne wartości, możliwość rozwoju w firmie i wpływ na to, jak pracujemy – to istotne powody, dla których jesteśmy dumni z naszego miejsca pracy. Tutaj możesz poznać niektórych naszych pracowników. Może to będą Twoi nowi koledzy?

Kultura pracy

Jesteśmy barwną firmą – naszym kolorem jest pomarańczowy. Symbolizuje on w wielu kulturach zdrowie, niezawodność, optymizm, jak również  elastyczność, kreatywność i wrażliwość. I to właśnie te cechy są jednocześnie naszym sposobem bycia — „pomarańczowe wzorce” pozostają częścią naszej kultury korporacyjnej. Ważna jest dla nas różnorodność, bo to ją postrzegamy jako siłę napędową firmy i warunek jej dalszego rozwoju.