ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Troska o środowisko

Przeczytaj nasz raport roczny

Celem Heimstaden jest bycie najbardziej zrównoważoną firmą mieszkaniową w Europie. Jednocześnie biorąc pod uwagę naszą rolę w rozwoju społecznym, przyczyniamy się do tworzenia wspólnot oraz miejsc otwartych i przyjaznych dla wszystkich mieszkańców, uwzględniając lokalne warunki.

Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wkład społeczny jest jednym ze strategicznych filarów Heimstaden i stanowi kluczowy punkt odniesienia dla wielu działań. Nasze cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią strategii zakładającej długofalowe podejście do nieruchomości, które opiera się zarówno na modernizacji, jak i budowie nowych miejsc, co z kolei przekłada się na zmniejszanie problemów z deficytem mieszkań.

Myślenie i działanie w sposób zrównoważony

W podejściu do tematu zrównoważonego rozwoju zajmujemy się również zmianami klimatycznymi. Wdrażamy optymalne rozwiązania energetyczne, takie jak:

 • inteligentne systemy sterowania,
 • wytwarzanie energii odnawialnej,
 • wykorzystywanie środków technologii budowlanej zmniejszających straty ciepła,
 • określanie i realizacja wymagań dotyczących nowych budynków, które obniżają zużycie energii.

Ponadto wspieramy bioróżnorodność poprzez sadzenie roślin zapylających, tworzenie zielonych dachów i zarządzanie wodami deszczowymi.

Raport dot. zrównoważonego rozwoju

W raporcie zrównoważonego rozwoju opisujemy to, w jaki sposób zarządzamy, mierzymy i monitorujemy nasze działania. Skupiamy się na tych obszarach zrównoważonego rozwoju, w których nasza działalność ma największy wpływ na ludzi i środowisko. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z globalnym standardem Global Reporting Initiative (GRI) Standards, poziom podstawowy.

Więcej informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej lub w raporcie rocznym za 2023 rok.

Zrównoważony rozwój społeczny

W Heimstaden dajemy ludziom przestrzeń, aby mogli żyć po swojemu. To człowiek jest na pierwszym miejscu i stanowi centrum naszych działań. Dzięki temu, że pokonaliśmy drogę od niewielkiego podmiotu do znaczącego przedsiębiorstwa, mamy dziś większy wpływ, ale i większą odpowiedzialność.

Chcemy promować pozytywne zmiany również poza naszymi nieruchomościami. Dlatego też angażujemy się w sprawy społeczne i chcemy przyczyniać się do jak najszerszego tworzenia bezpiecznych i otwartych społeczności lokalnych.

Zaangażowaliśmy się między innymi w budowę bardziej otwartego rynku mieszkaniowego i pracy, zarówno poprzez oferowanie zatrudnienia i mieszkań w ramach naszej działalności, jak również poprzez partnerstwo z organizacjami pozarządowymi.

Naszym celem jest dostarczenie 5000 umów najmu obejmujących kwestie inkluzyjności do 2026 roku, z przeznaczeniem dla osób znajdujących się poza zwykłym rynkiem mieszkaniowym.

Przeczytaj więcej o tym, jak pracujemy nad zrównoważonym rozwojem społecznym.

Panele słoneczne – zrównoważone rozwiązanie

Naszym celem jest wyposażenie nowych budynków w panele słoneczne na dachach. To rozwiązanie, które stanowi istotny element naszych działań mających na celu oszczędność energii. Dotychczas zainstalowaliśmy panele słoneczne w 37 lokalizacjach. W 2022 roku wyprodukowały one ok. 91 megawatogodzin energii, z której ponad 90% zostało wykorzystane na miejscu.

Na dachach o odpowiednim nachyleniu i ekspozycji potrzebujemy niewiele przestrzeni, aby pozyskiwać energią słoneczną wystarczającą do zasilania oświetlania korytarzy, wentylacji i innych potrzeb. Aby zwiększyć samowystarczalność energetyczną, testujemy również magazynowanie energii w bateriach słonecznych. Oznacza to, że przechowujemy nadwyżki energii wyprodukowanej w ciągu dnia, aby wykorzystać ją wieczorem i w nocy.

Cele

Cele zrównoważonego rozwoju są ważnym elementem długoterminowej strategii rozwoju Heimstaden, które regularnie są monitorowane i raportowane. Jako przedsiębiorstwo, chcemy przeznaczyć co najmniej 1,9 mld złotych na działania mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o prawie 50% do 2030 r.

Wybrane cele Heimstaden w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 1. Działalność bez wykorzystania paliw kopalnych (do 2030 r.)
  1. Posiadanie floty pojazdów niezależnej od paliw kopalnych (do 2025 r.)
 2. Zmniejszenie zużycia wody o co najmniej 1% na metr kwadratowy rocznie (do 2030 r.)
 3. Cele klimatyczne oparte na wiedzy naukowej
  1. Do 2030 roku zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 42% w porównaniu do 2020 roku (zakres 1, 2 i 3 w ramach zużycia energii przez najemców)
  2. Roczne obniżenie zużycia energii na metr kwadratowy o 2% (do 2025 r.)
 4.  Zrównoważone nowe budownictwo
  1. W nowo wybudowanych obiektach uzyskanie co najmniej certyfikatu Miljöbyggnad Silver lub równoważnego
  2. Badanie możliwości lokalnej produkcji energii odnawialnej
 5. Zerowa liczba eksmisji (do 2030 r.)
 6. Podpisanie 5000 inkluzywnych umów najmu (do 2026 r.)