Klokkenluidmelding

Als bedrijf richten we onze blik op de lange termijn. Daarom willen we dat misstanden en onregelmatigheden die ons bedrijf, onze werknemers, onze klanten, leveranciers of andere belanghebbenden ernstige schade kunnen berokkenen zo snel mogelijk onder onze aandacht worden gebracht, zodat we die kunnen onderzoeken. Onze oplossing voor klokkenluiden maakt het mogelijk om anoniem melding te maken van onregelmatigheden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Alle meldingen worden ontvangen en in behandeling genomen door een externe partij, 2Secure.

Meer informatie over de klokkenluidersfunctie van Heimstaden tref je aan in ons Beleid inzake klokkenluiden.

Waarover kan je een melding doen?

Meldingen mogen alleen betrekking hebben op serieuze misstanden die zijn begaan door personen binnen onze organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:
• een misstand die in strijd is met de wet;
• een misstand die in het publieke belang moet worden gemeld;
• elke overtreding van de gedragscode van Heimstaden of de principes voor zakelijke partners (gedragscode voor zakelijke partners).

Hoe kan ik een melding indienen?

Je kunt onregelmatigheden schriftelijk melden via de website wb.2secure.se. Het is mogelijk om daarbij anoniem te blijven. Als je een melding wilt doen tijdens een persoonlijk gesprek kun je een afspraak plannen door je melding te registreren via de bovengenoemde website. In dat geval krijg je een uniek dossiernummer en wachtwoord toegewezen. Deze moet je bewaren, zodat je je kunt aanmelden op de website om de voortgang rond je melding te volgen en met de dossierbeheerder bij 2Secure te kunnen communiceren. Voordat je telefonisch of via de website van 2Secure een melding indient, moet je nagaan of je de juiste bedrijfscode gebruikt. Je treft een overzicht van alle bedrijfscodes aan in de handleiding voor klokkenluiders. Die is hier te vinden.

Welke informatie moet ik in mijn melding opnemen?

Hoe meer informatie je kunt verstrekken, hoe beter. Geef indien mogelijk het tijdstip van de gebeurtenis(sen) aan. Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat je hebt geconstateerd en vul dit waar van toepassing aan met informatie over eerdere gerelateerde misstanden.

Wat zijn de volgende stappen?

Zodra een melding is geregistreerd, wordt die in behandeling genomen door de ervaren dossierbeheerders van 2Secure. Zij zullen contact opnemen met de primaire contactpersoon bij Heimstaden. Als die contactpersoon het onderwerp van de melding vormt, wordt een andere contactpersoon op de lijst over de melding geïnformeerd.

Voel je veilig!

Heimstaden neemt de bescherming van je privacy bijzonder serieus. Klik hier voor meer informatie over de manier waarop je persoonsgegevens worden beschermd.

Externe kanalen voor klokkenluiden en wettelijke bescherming van klokkenluiders

Als je misstanden wilt melden bij een externe autoriteit of meer wilt weten over de wettelijke bescherming van klokkenluiders, tref je daarover meer informatie aan op onze lokale website.