Meer informatie over de klokkenluidersfunctie van Heimstaden tref je aan in ons Beleid inzake klokkenluiden.

Wie kan het onderwerp van een melding vormen?
Meldingen mogen alleen betrekking hebben op serieuze misstanden die zijn begaan door mensen in belangrijke functies of leden van het management van een bedrijfsonderdeel of onze groep. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:
• een misstand die in strijd is met de wet,
• een misstand die in het publieke belang moet worden gemeld.

Hoe kan ik een melding indienen?
Je kunt onregelmatigheden schriftelijk melden via de website https://wb.2secure.se/wbui/ of telefonisch via +46 771 77 99 77. Het is mogelijk om daarbij anoniem te blijven. Als je een melding wilt doen tijdens een persoonlijk gesprek kun je een afspraak plannen door je melding te registreren via de bovengenoemde website. In dat geval krijg je een uniek dossiernummer en wachtwoord toegewezen. Deze moet je bewaren, zodat je je kunt aanmelden op de website om de voortgang rond je melding te volgen en met de dossierbeheerder bij 2Secure te kunnen communiceren.

Welke informatie moet ik in mijn melding opnemen?
Hoe meer informatie je kunt verstrekken, hoe beter. Geef indien mogelijk het tijdstip van de gebeurtenis(sen) aan. Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat je hebt geconstateerd en vul dit waar van toepassing aan met informatie over eerdere gerelateerde incidenten.

Wat zijn de volgende stappen?
Zodra een melding is geregistreerd, wordt die in behandeling genomen door de ervaren dossierbeheerders van 2Secure. Zij zullen contact opnemen met de primaire contactpersoon bij Heimstaden. Als die contactpersoon het onderwerp van de melding vormt, wordt een andere contactpersoon op de lijst over de melding geïnformeerd.

Voel je veilig!
Heimstaden neemt de bescherming van je privacy bijzonder serieus. Klik hier voor meer informatie over de manier waarop je persoonsgegevens worden beschermd.

Externe kanalen voor klokkenluiden en wettelijke bescherming van klokkenluiders
Als je onregelmatigheden wilt melden bij een externe autoriteit of meer wilt weten over de wettelijke bescherming van klokkenluiders, tref je daarover meer informatie aan in de Groepshandleiding Klokkenluiden.