Cookies en het gebruik van persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft tot doel mensen te beschermen tegen schending van hun persoonlijke integriteit door het gebruik van persoonsgegevens. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld die direct of indirect kan worden teruggeleid naar een natuurlijk in leven zijnde persoon. Met gebruik van persoonsgegevens wordt bedoeld elke bewerking of reeks van bewerkingen die met betrekking tot persoonsgegevens worden gedaan, bijvoorbeeld verzameling, registratie, opslag, verwerking, distributie enz. Persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt voor de in de AVG genoemde voorvallen. Een voorbeeld hiervan is als de persoon zijn of haar toestemming heeft gegeven of als gebruik noodzakelijk is om een overeenkomst met de geregistreerde persoon te kunnen nakomen of acties die de geregistreerde persoon wil laten uitvoeren, binnen het kader van de overeenkomst.

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologie om te weten hoe jij de website gebruikt en om voor jou de beste ervaring te creëren. Hier kun je daar meer over lezen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand waarmee jij je kunt identificeren als bezoeker van een website. De cookie wordt opgeslagen op het door jou gebruikte communicatiemiddel (bijvoorbeeld smartphone, tablet of computer) zodat de website jou herkent wanneer je deze een volgende keer bezoekt. Zogenaamde sessie cookies worden verwijderd wanneer je een website langere tijd niet hebt bezocht. Telkens wanneer je een website bezoekt waarvan je ooit een cookie hebt ontvangen, zal de browser deze automatisch verzenden naar de website. De cookie zorgt ervoor dat je computer wordt herkend. Op deze manier bespaar je tijd tijdens het browsen of surfen.

Als je meer wilt weten over wat cookies zijn en hoe deze werken, dan kun je hier verdere informatie vinden: https://www.justitia.nl/cookiewet.

Hoe wij cookies gebruiken

Bovendien vereisen een aantal van onze diensten cookies om überhaupt te kunnen functioneren. We gebruiken cookies voor het surfgedrag, dat is voor ons waardevolle informatie om verder te kunnen ontwikkelen. Ons doel is om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren.

Jouw toestemming om cookies te ontvangen

Met het bezoek aan deze website, wordt gevraagd met welke cookies je instemt. Deze cookies worden op het door jou gebruikte communicatiemiddel geplaatst. Maar ook wanneer door jou gebruikte communicatiemiddel standaard is ingesteld dat cookies zijn toegestaan, ga je akkoord met de plaatsing van cookies van onze website.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor het ontvangen van cookies van onze website en je kunt ook je toestemming voor het accepteren van cookies intrekken. Dit kun je doen via onderstaande button of door de instellingen van je communicatiemiddel zo te wijzigen dat cookies niet langer worden toegestaan. Hoe dit moet, hangt af van het door jou gebruikte communicatiemiddel. Als je gebruikt maakt van:

smartphone, dan wijzig je de standaardinstellingen van je telefoonbrowser;
tablet, dan wijzig je bij het besturingssysteem de standaardinstellingen;
computer, dan kun je de instellingen van je browser wijzigen.
Als je ervoor kiest om de cookiefunctie uit te schakelen in je communicatiemiddel, kunnen er problemen ontstaan bij een bezoek aan onze website.

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aan Heimstaden worden verstrekt, worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie die het doel en de middelen bepaalt voor het gebruik van persoonsgegevens heet in de AVG de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming. De verantwoordelijke functionaris voor persoonsgegevens is Heimstaden AB, org. nr. 556670-0455, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö.

De functionaris die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens is verplicht om eenmaal per jaar kosteloos aan elke persoon die dit verzoekt, informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende aanvrager. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn door de aanvrager. De gevraagde informatie wordt binnen een maand verzonden. De functionaris die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens is ook verplicht om op verzoek van de betrokkene onjuiste informatie te corrigeren.

Gebruiksdoeleinden

Persoonsgegevens die Heimstaden ontvangt door een verzoek/interesse-aanvraag/overeenkomst of die anderszins worden geregistreerd in verband met de voorbereiding of het beheer van een overeenkomst, worden gebruikt in onze computersystemen voor zover noodzakelijk voor het beheer van het verhuurproces van Heimstaden. De persoonsgegevens kunnen worden aangevuld door informatie op te halen uit andere openbare registers, zoals adreswijzigingen.

Als een huurovereenkomst wordt gesloten tussen Heimstaden en de betrokkene, dan worden de persoonsgegevens overgedragen aan het bedrijfssysteem van Heimstaden om de overeenkomst te kunnen voltooien. Het kan dan ook voorkomen dat de informatie wordt verstrekt aan bedrijven en organisaties waarmee Heimstaden samenwerkt, zoals verhuurorganisaties, leveranciers en incassobedrijven.

Wijzig cookie-instellingen