kind muziek
Onze verantwoordelijkheid

Betrokken bij de lokale gemeenschap

Onze rol in de samenleving

Onze sociale verantwoordelijkheid

We willen een positieve bijdrage leveren aan een betere samenleving. Wij voelen ons betrokken met de lokale gemeenschap en werken samen met lokale organisaties. Met onze partnerschappen hopen wij de integratie tussen mensen te bevorderen.

Partnerschappen

Heimstaden is actief in meerdere Europese landen. Omdat wij in elk land sterk aanwezig willen zijn, gaan wij graag partnerschappen aan met plaatselijke verenigingen en non-profitorganisaties.

Door samen te werken willen wij toegevoegde waarde creëren voor onze huurders en een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Onze activiteiten op het gebied van onderwijs en gezondheid zijn vooral gericht op kinderen en jongeren. Wij hopen hiermee de integratie tussen mensen te bevorderen.

Heimstaden werkt niet samen met politieke of religieuze organisaties en ondersteunt geen individuele personen.

Goede werkomgeving

Onze medewerkers zijn ons dierbaar: zij maken Heimstaden. Daarom vinden wij het belangrijk om medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden waarin zij zich prettig en met elkaar verbonden voelen.

Medewerkers kunnen zich binnen Heimstaden persoonlijk en professioneel blijven ontwikkelen. Zij hebben de mogelijkheid om voortdurend opleidingen te volgen. Om de fitheid en het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, zijn we actief bezig met het onderwerp gezondheid. Wij moedigen iedereen binnen Heimstaden aan om te sporten en te bewegen.

Onze speciale commissie werkomgeving ziet erop toe dat Heimstaden een gezonde en veilige werkomgeving biedt. In onze Gedragscode staat hoe wij graag zien dat medewerkers van Heimstaden omgaan met elkaar, met huurders en met alle andere belanghebbenden waarmee zij in contact komen. Wij vragen ook van onze leveranciers om zich te conformeren aan deze gedragscode.

Gelijkheid en diversiteit

We streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen vrouwen en mannen binnen onze organisatie. Wij zien diversiteit als een versterking en als een voorwaarde voor de ontwikkeling van ons bedrijf.

Voorwaarden, rechten en  ontwikkelingsmogelijkheden zijn gelijk voor alle medewerkers, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of andere factoren.

Wij juichen het toe als medewerkers meerdere talen spreken. Dat bevordert de dialoog met de huurders; zij zijn immers afkomstig uit verschillende delen van de wereld.

Meer weten over werken bij Heimstaden?

Lees meer