A Home for a home
Ruimte voor een veilig thuis

A Home for a Home

A Home for a Home

A Home for a Home is een unieke samenwerking tussen Heimstaden en SOS Kinderdorpen. Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen, te beginnen met kinderen de beste basis te geven om te groeien en bloeien in een veilig thuis. Met A Home for a Home kunnen we veilige woonomgevingen bieden aan veel meer kinderen over de hele wereld.

Om zoveel mogelijk kinderen een veilig thuis en een goede start in het leven te geven, doneren we jaarlijks 100 euro voor elk huis dat we bezitten. Dat komt neer op ruim 11 miljoen euro per jaar.

A Home for a Home is echter veel meer dan alleen een donatie. Het gaat om het creëren van betrokkenheid om de samenleving beter te maken. Dit willen we bereiken samen met onze medewerkers, klanten én partners. Door een nieuwe standaard te zetten voor een non-profit organisatie/corporate samenwerking, vinden we nieuwe manieren om het verschil te maken. Dit doen we zowel lokaal in de landen waar Heimstaden actief is, als daarbuiten.

Vandaag de dag leven meer dan 200 miljoen kinderen in onstabiele omstandigheden. Zij lopen het risico de zorg van hun gezin en familie te verliezen. A Home for a Home ondersteunt niet alleen bestaande programma’s van SOS Kinderdorpen. Ook worden er nieuwe programma's en activiteiten ontwikkeld om nóg meer kinderen en gezinnen te bereiken.

Gezinsversterking

Elk kind heeft iemand nodig om hem of haar te ondersteunen en te beschermen als het opgroeit. Maar helaas worden veel ouders geconfronteerd met ontberingen die hen ervan weerhouden om de juiste zorg aan hun zoon of dochter te geven. SOS Kinderdorpen biedt daarom ondersteuning op maat om gezinnen in nood te helpen. Het doel is om families te versterken en bij elkaar te houden. Van begeleiding tot de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden, ouders krijgen de middelen die ze nodig hebben om hun moeilijkheden te overwinnen. Dit is erg belangrijk. In sterke gezinnen kunnen kinderen en jongeren namelijk de zorg en ondersteuning krijgen, die ze nodig hebben om goed te gedijen.

A Home for a Home ondersteunt onder meer een gezinsversterkingsprogramma in het Afrikaanse land Rwanda. Hierbij wordt een samenleving nagestreefd, waarin alle kinderen kunnen genieten van een zorgzame omgeving binnen hun gezin. Door essentiële diensten aan kwetsbare gezinnen te verlenen, speelt het programma in op de situatie van kinderen die het risico lopen om de zorg van hun gezin te verliezen. De primaire doelgroep is niet alleen de groep kinderen die in armoede leven, uit éénoudergezinnen komen of zelf een huishouden moeten leiden. Het gaat ook om kinderen met zieke ouders of die getroffen zijn door een sociaal-culturele verwaarlozing.

Werkgelegenheidsprogramma voor jongeren

Opgroeien is niet altijd gemakkelijk en nog moeilijker voor degenen die opgroeien zonder de steun van een gezin. SOS Kinderdorpen stelt jongeren in staat om vaardigheden te ontwikkelen, die ze nodig hebben om te kunnen werken en succesvol door te groeien naar een zelfstandig leven. Jongeren krijgen hierbij toegang tot onderwijs, training en een mentorschap, zodat ze hun kennis, vertrouwen en veerkracht kunnen ontplooien. Samen werken we aan een betere toekomst, waar niemand achterblijft.

A Home for a Home ondersteunt een werkgelegenheidsprogramma voor jongeren in het Afrikaanse land Malawi. Dit project richt zich op kwetsbare meisjes en jonge vrouwen, die van school zijn gegaan vanwege extreme armoede of een vroege zwangerschap. Maar ook huwelijken op jonge leeftijd en een gebrek aan werk kunnen redenen zijn om te stoppen met school. De meeste van deze meisjes en vrouwen zijn bovendien blootgesteld aan fysiek, seksueel en sociaal misbruik. Ook economische uitsluiting komt vaak voor.

Het doel van het werkgelegenheidsprogramma is om deze jonge vrouwen op te leiden tot geschoolde ondernemers. Waarbij ze zich kunnen specialiseren in het beroep van hun voorkeur. Hierdoor kunnen ze onafhankelijk, productief en ondersteunend worden in de sociaal-economische ontwikkeling van hun gezin. En zijn er deelnemende vrouwen die lijden aan psychosociale uitdagingen? Dan zal het project ook psychologische ondersteuning bieden.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video