huur

Veelgestelde vragen over de
huurprijsindexering van 2020

Heb je vragen over je huurverhoging? Op deze pagina vind je het antwoord.

We snappen dit op financieel gebied voor veel mensen onzekere tijden zijn. We hebben er daarom voor gekozen om de jaarlijkse huurverhoging voor onze bewoners dit jaar te matigen.

Op deze pagina vind je een overzicht van antwoorden op veelgestelde vragen over deze gematigde huurprijsindexering van 2020.

Selecteer een vraag om het bijbehorende antwoord te zien.

Een keer per jaar worden de huurprijzen van woningen opnieuw geïndexeerd. Dit gebeurt onder andere om de prijzen te corrigeren voor inflatie en toegenomen kosten voor woningverhuurders. Een huurprijsindexering staat bij de meeste mensen bekend als een huurverhoging.

De huurprijsindexering is elk jaar aan een aantal voorwaarden gebonden. Voor socialehuurwoningen geldt een wettelijke maximale huurverhoging van het inflatiecijfer plus 4 procent – afhankelijk van onder andere inkomen. Voor 2020 zou dat uitkomen op een maximaal 6,6 procent.

Voor woningen met een liberaal contract is de maximale huurverhoging afhankelijk van afspraken in de huurovereenkomst. Als je bij Heimstaden een woning huurt, kan de maximale verhoging theoretisch gezien neerkomen op Consumentenprijsindex (CPI) plus 5 procent – afhankelijk van je huurovereenkomst. Voor 2020 zou dat uitkomen op maximaal 6,4 of 6,6 procent.

Vanwege de coronasituatie en de financiële impact daarvan op de economie hebben wij er echter voor gekozen om de huurprijsindexering dit jaar te beperken tot een maximum van 1 procent boven inflatie of CPI – afhankelijk van het type huurcontract.

Dat is afhankelijk van het type huurcontract van je woning. We hebben ervoor gekozen de huurverhoging te beperken tot het inflatiecijfer plus 1 procent voor socialehuurwoningen. Voor woningen in de liberale sector is dat Consumentenprijsindex (CPI) plus 1 procent.

Als je een socialehuurwoning huurt bij Heimstaden, betekent dit dat je in 2020 maar hoeft te rekenen op een huurprijsverhoging van maximaal 3,6 procent.

Als je een woning in de liberale sector huurt, betekent dit dat je in 2020 maar hoeft te rekenen op een huurprijsverhoging van maximaal 2,6 procent.

Het gaat bij die cijfers dus om de maximale huurverhoging, het is mogelijk dat jouw verhoging uiteindelijk lager uitvalt. Wat de gevolgen precies zijn voor jouw huur, kan je zien in het overzicht dat je per post van ons krijgt.

In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken is besloten dat we het nieuwe huurbedrag vanaf 1 juli in rekening brengen.

Als je een woning huurt die in de zogenoemde liberale sector valt, dan is het mogelijk dat jouw woning hierop een uitzondering vormt. Dit is afhankelijk van de voorwaarden in je huurovereenkomst.

Een veilig en vriendelijk woonklimaat is tijdens de coronacrisis extra belangrijk. Tegelijkertijd snappen we dat deze tijd voor veel mensen onzekerheid met zich meebrengt. Ook op financieel gebied. We hebben er daarom voor gekozen de jaarlijkse huurprijsverhoging voor onze bewoners dit jaar te beperken.

Dat kan je bepalen aan de hand van het jaar waarin je contract inging, en de huurprijs die destijds in je huurovereenkomst stond. Op de site van de Rijksoverheid staat een tabel die je daarmee verder helpt.

Dat heeft te maken met wetgeving. Bij woningen in de sociale sector ligt de basis voor de toegestane huurverhoging namelijk in het inflatiecijfer. In de liberale sector is het gebruikelijker om de huurprijsindexering te baseren op basis van Consumentenprijsindex (CPI). Die valt dit jaar lager uit dan de inflatie.

Nee. De huurprijsindexering voor 2020 is niet van toepassing op huurovereenkomsten die pas per 1 mei 2020 of later ingaan. Je blijft dus gewoon hetzelfde huurbedrag betalen.

Als je een socialehuurwoning huurt bij Heimstaden, zou je vóór 1 mei post moeten ontvangen over de huurprijsindexering.

Heb je 1 mei nog geen bericht ontvangen? Dat heeft dat waarschijnlijk een van de volgende redenen:

  • Het kan zijn dat de matiging van de huurverhoging betekent dat jouw huur dit jaar helemaal niet stijgt en je gewoon hetzelfde huurbedrag blijft betalen. In dat geval ontvang je geen bericht over de huurprijsindexering omdat die op jou niet van toepassing is.
  • Heb je een nieuwe huurovereenkomst, die pas per 1 mei 2020 ingaat? Dan is de huurprijsindexering op jou niet van toepassing en ontvang je daar ook geen bericht over.

Als een woning huurt die in de zogenoemde liberale sector valt, is het afhankelijk van je huurovereenkomst wanneer je bericht krijgt over de prijsindexering. Het is dus mogelijk dat je hierover pas op een later moment post van ons krijgt.

We hebben ervoor gekozen de huurprijsindexering voor 2020 te beperken voor zowel woningen in de sociale als in de liberale sector.

Voor woningen in de sociale sector hebben we de verhoging beperkt tot maximaal 1 procent boven het inflatiecijfer. Dat komt erop neer dat de huurprijsverhoging voor socialehuurwoningen dit jaar maximaal 3,6 procent is.

Voor woningen in de liberale sector hebben de verhoging beperkt tot maximaal 1 procent boven Consumentenprijsindex (CPI). Dat komt erop neer dat de huurprijsverhoging voor woningen in de vrije sector maximaal 2,6 procent is.

Het gaat bij die cijfers om de maximale huurverhoging, het is mogelijk dat jouw verhoging uiteindelijk lager uitvalt. Wat de gevolgen precies zijn voor jouw huur, kan je zien in het overzicht dat je per post van ons krijgt.

Deze matiging van huurprijsindexering geldt alleen voor woningen.

Samen met andere verhuurders die zijn aangesloten bij IVBN hebben we ervoor gekozen om de jaarlijkse reguliere huurverhoging te beperken. Dit hebben we gedaan in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Financiële hulp bij corona

Een veilig en vriendelijk woonklimaat is tijdens de coronacrisis extra belangrijk. Tegelijkertijd snappen we dat deze tijd voor veel mensen onzekerheid met zich meebrengt. Ook op financieel gebied.

Lees meer