Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2024

In 2024 wordt de huurprijs van veel woningen verhoogd. Dit is wellicht ook voor jouw woning het geval. Huur jij een woning van Heimstaden? Dan vind je op deze pagina meer informatie over je huurverhoging.

Een keer per jaar worden de huurprijzen van woningen opnieuw geïndexeerd. Dit gebeurt onder andere om de prijzen te corrigeren voor inflatie en toegenomen kosten voor woningverhuurders. Een huurprijsindexering staat bij de meeste mensen bekend als een huurverhoging.

Dat is afhankelijk van onder andere het soort woning en van je inkomen. De Rijksoverheid heeft hier voor socialehuurwoningen regels voor opgesteld die je terug kunt vinden op deze webpagina.

Let op, het gaat op de site van de Rijksoverheid om maximumverhogingen. Mogelijk valt jouw verlaging dus lager uit. Wat dit precies voor jouw huur betekent, zie je in het overzicht dat je van Heimstaden ontvangt.

Net als in voorgaande jaren, is de huurverhoging dit jaar wettelijk beperkt. Tot en met 30 april 2024 geldt dat de huurverhoging maximaal 5,5 procent mag bedragen. Met hoeveel de huur per 1 mei 2024 verhoogd mag worden is nog niet zeker. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid.

Voor de meeste bewoners gaat de huurverhoging in per 1 juli.

Het is mogelijk dat jouw woning hierop een uitzondering vormt. Dit is onder andere afhankelijk van de voorwaarden in je huurovereenkomst.

Dat heeft te maken met de regels van de Rijksoverheid. Meer informatie hierover kun je vinden op deze webpagina.

Als je een socialehuurwoning woont gelden er specifieke regels voor verhoging van je maandelijkse netto huurprijs (de huur zonder de servicekosten). Die wordt mede gebaseerd op je inkomen over het jaar 2022. We hebben daarom mogelijk jouw inkomensgegevens van 2022 opgevraagd bij de Belastingdienst en verwerkt in de berekening. Als dit het geval is, dan staat dat vermeld in de brief die je van ons ontvangt.

Huur je een vrijesectorwoning? Dan hebben we over jou géén gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst.

Dat kan je bepalen aan de hand van het jaar waarin je contract inging, en de huurprijs die destijds in je huurovereenkomst stond.

Voor woningen waarbij het huurcontract in 2024 inging, geldt dat zelfstandige woningen met een netto maandhuur tot 879,66 euro meestal socialehuurwoningen zijn.

Voor contracten die in 2023 ingingen, is dat 808,06 euro. Voor contracten die in 2022 ingingen is dat 763,47 euro. Voor contracten uit 2021 752,33 euro.

Wat precies de grens is voor woningen waarvan het huurcontract in een eerder jaar inging, vind je in deze tabel van de Rijksoverheid.

Als je in socialehuurwoning huurt, gelden er specifieke regels voor verhoging van je maandelijkse netto huurprijs (de huur zonder de servicekosten). Die wordt mede gebaseerd op je inkomen over het jaar 2022. We hebben daarom mogelijk jouw inkomensgegevens van 2022 opgevraagd bij de Belastingdienst en verwerkt in de berekening. Als dit het geval is, staat dat vermeld in de brief die je van ons ontvangt.

We gebruiken deze gegevens alleen om de juiste huurverhoging voor jouw woning vast te stellen. We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk vereist.

Woon je in een socialehuurwoning? Als je het niet eens bent met de door ons voorgestelde verhoging van de kale huurprijs kun je bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Je kunt daarvoor gebruikmaken van het modelbezwaarschrift van de Huurcommissie.

In de brief die je van ons ontving vind je de datum wanneer dit bezwaar bij ons binnen moet zijn en waar je deze naartoe kunt sturen. Na ontvangst van je bezwaar zullen we beoordelen of je bezwaar terecht is.

Als je bezwaar betrekking heeft op de verklaring van de Belastingdienst, moeten wij een tweede verklaring opvragen bij de Belastingdienst. Indien deze verklaring gelijk is aan de eerste verklaring zullen wij ons voorstel tot huurprijsverhoging niet wijzigen.

Ben je het niet met ons eens en blijf je bij je bezwaar, dan verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Heb je geen bezwaarschrift ingediend bij ons, maar betaal je de nieuwe huurprijs niet, dan zullen wij je nogmaals in kennis stellen van ons voorstel tot huurprijsverhoging. Je hebt dan zelf de mogelijkheid om de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Op de website van de Huurcommissie vind je hierover meer informatie.

In de brief die je van ons ontving staan de uiterste data waarop je bezwaar kunnen maken of naar de Huurcommissie kunt gaan. Laat je deze termijn voorbijgaan, dan ben je gebonden aan de nieuwe huurprijs.

Als je een socialehuurwoning huurt bij Heimstaden, zou je in de meeste gevallen uiterlijk 1 mei post moeten ontvangen over de huurprijsindexering.

Heb je 1 mei nog geen bericht ontvangen? Dat heeft dat waarschijnlijk een van de volgende redenen:

  • Het kan zijn dat de matiging van de huurverhoging betekent dat jouw huur dit jaar helemaal niet stijgt en je gewoon hetzelfde huurbedrag blijft betalen. In dat geval ontvang je geen bericht over de huurprijsindexering omdat die op jou niet van toepassing is.
  • Je krijgt op een ander moment bericht over de huurverhoging, bijvoorbeeld omdat je huur op een andere datum verhoogd wordt.

Als een woning huurt die in de zogenoemde liberale sector valt, is het afhankelijk van je huurovereenkomst wanneer je bericht krijgt over de prijsindexering. Het is dus mogelijk dat je hierover pas op een later moment post van ons krijgt.

Kreeg je vóór de huurverhoging al huurtoeslag voor dezelfde woning? En komt je huur door de verhoging boven de huurtoeslaggrens? En verandert er verder niets aan bijvoorbeeld je inkomenssituatie? Dan blijf je huurtoeslag krijgen.

Houd er wel rekening mee dat je alleen huurtoeslag kan krijgen over dat gedeelte van de huur dat binnen de huurtoeslaggrens valt. Als de verhoging bijvoorbeeld betekent dat je huur 5 euro hoger is dan die grens, dan kan je over die 5 euro geen toeslag krijgen. Voor het overige bedrag is dat – afhankelijk van je situatie – wel mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.