PB SOS Kinderdorpen
Persbericht, 1 juli 2021

SOS Kinderdorpen en Heimstaden gaan uniek partnership aan

Amsterdam/Malmö/Oslo – SOS Kinderdorpen en Heimstaden gaan een uniek partnership aan, waarmee de twee organisaties in verschillende landen samenwerken en kennisdelen om een veilig thuis te creëren voor kinderen en hun families. Voor iedere woning die Heimstaden bezit, doneert de van oorsprong Scandinavische woningverhuurder bovendien 100 euro per jaar aan internationale kinderontwikkelingsorganisatie SOS Kinderdorpen.

Met a Home for a Home, zoals het partnership heet, ondersteunt Heimstaden in het eerste jaar alleen al meer dan dertig verschillende SOS-initiatieven in negentien landen. Het gaat daarbij onder andere om programma’s voor het versterken van kwetsbare families om te voorkomen dat deze uiteen vallen, voor de (tijdelijke) opvang van kinderen in een familiesetting en voor het vergroten van werkgelegenheid onder jongeren, zodat ze een zelfredzaam bestaan kunnen opbouwen

Heimstaden heeft momenteel een aanbod van meer dan 110.000 woningen verspreid over Europa. Naarmate het woningaanbod van de organisatie groeit, zal ook het bedrag dat ze jaarlijks doneert toenemen.

“Vanwege de coronapandemie, rekenen er nog meer kinderen en families op onze steun,” zegt Sissel Aarak, algemeen directeur van SOS Kinderdorpen Noorwegen, waar de basis voor deze internationale samenwerking ligt. “A Home for a Home helpt ons mede om de meest urgente gevolgen van de pandemie te adresseren en stelt ons in staat onze bestaande programma’s op te schalen. Het is ook een uitgelezen kans om nieuwe projecten te starten. Samen met Heimstaden kunnen we daadwerkelijk een positieve impact hebben op een groot aantal levens.”

Samenwerken op basis van kennisdeling

Door de inzet van ieders expertise, willen SOS Kinderdorpen en Heimstaden een samenwerking met maximale impact realiseren. Op landenniveau wordt steeds invulling gegeven aan de samenwerking.

Een voorbeeld daarvan is een SOS-project in Guinee-Bissau. Hier gaan de Nederlandse tak van SOS Kinderdorpen en Heimstaden Nederland een bestaand kinderdorp op een innovatieve en duurzamere manier transformeren.

Door de ervaring van SOS Kinderdorpen te combineren met de vastgoed- en duurzaamheidskennis binnen Heimstaden, wordt het kinderdorp in het West-Afrikaanse land een duurzame hub voor de lokale gemeenschap. Zo zal het dorp een bron zijn van duurzame energie door de aanleg van zonnepanelen die ook energie leveren voor de omliggende gemeenschap. Tevens zal er in het kinderdorp crisisopvang worden geboden voor kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen en wordt er een multifunctioneel centrum gerealiseerd met een computerlokaal en trainingsfaciliteiten waar mensen uit de omgeving een beroepsopleiding kunnen volgen.

Het kinderdorp in Guinee-Bissau moet de blauwdruk worden waar in de toekomst ook andere kinderdorpen op worden getransformeerd of ontwikkeld.

Broertjes en zusjes bij elkaar houden

In aanvulling op de financiële steun die Heimstaden aan de verschillende wereldwijde projecten schenkt, richt a Home for a Home zich ook op programma’s die kinderen en families helpen in de Europese landen waar Heimstaden actief is.

Zo gaan SOS Kinderdorpen en Heimstaden zich in Nederland samen inzetten om huisvesting voor het samen plaatsen van broers en zussen die uit huis geplaats worden mogelijk te maken. Nu worden broertjes en zusjes in sommige gevallen gescheiden opgevangen, in een periode die toch al moeilijk voor ze is.

De twee organisaties zullen in verschillende branches aandacht vragen voor dit onderwerp, en met diverse partijen kijken naar praktische oplossingen. In België is een wetsvoorstel ten aanzien van het recht voor broers en zussen om bij elkaar te blijven, mede door inspanningen van SOS Kinderdorpen, sinds eerder dit jaar aangenomen.

Vriendelijk woonklimaat voor duizenden families ter wereld

“Met dit partnership willen we veel meer doen dan alleen geld doneren,” zegt Patrik Hall, CEO van Heimstaden. “Met a Home for a Home tillen we onze al bestaande duurzaamheidsambities naar een hoger niveau, en breiden we onze missie om onze klanten een vriendelijk woonklimaat te bieden uit naar duizenden andere kinderen en families over de hele wereld. We zien kansen om onze kennis in te zetten en zowel onze medewerkers als onze klanten te betrekken bij deze fantastische samenwerking.”

1 op de 10 kinderen wereldwijd mist een stevige familiebasis

Bij meer dan 220 miljoen kinderen ontbreekt het vandaag de dag aan een stabiele familiebasis. Het gaat om één op de tien kinderen wereldwijd. Ze staan er alleen voor of groeien op in een kwetsbare familiesituatie waardoor ze het risico lopen om de ouderlijke zorg te verliezen.

“Niets is belangrijker dan dat kinderen opgroeien in een veilige en gelukkige omgeving,” zegt Sissel Aarak. “Als SOS Kinderdorpen hebben wij ruime ervaring in het versterken van kwetsbare families en het bieden van een thuis aan kinderen die de zorg van hun ouders, eventueel tijdelijk, zijn verloren. Dankzij a Home for a Home kunnen we veel meer kinderen en families helpen, iets wat voor vele generaties daarna ook positieve effecten zal realiseren. Want wat een kind leert, geeft een kind door.”

Over Heimstaden

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder actief in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Lees meer