Sustainability targets
Persbericht, 14 september 2021

Heimstaden zet in op maximale 1,5 graad opwarming aarde

Amsterdam/Malmö – Heimstaden heeft zijn duurzaamheidsdoelstellingen bijgewerkt. De van oorsprong Scandinavische woningverhuurder investeert 5 miljard Zweedse kroon om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 46 procent te verminderen. Dit is in lijn met de ambitie uit het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius.

In januari van dit jaar was Heimstaden de eerste internationale, Europese organisatie actief op de woningmarkt om zich aan te sluiten bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Daarmee verzekert de organisatie zich ervan dat de eigen duurzaamheidsdoelstellingen daadwerkelijk bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Nieuwe doelstellingen

Vandaag maakt Heimstaden bekend dat het zijn bestaande duurzaamheidsambities aanvult met de volgende nieuwe doelstellingen:

  • Reduceren van de CO2-uitstoot met minimaal 46 procent tegen 2030 (scope 1 en 2);
  • Jaarlijks reduceren van de energie-inkoop met gemiddeld 2 procent tot en met 2025;
  • Vereisen dat leveranciers voor minimaal 70 procent van de scope 3-emmissies gebruikmaken van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen tegen 2025.

Scope 1 heeft betrekking op de directe emissies van een organisatie, of waarop ze directe invloed heeft. Scope 2 gaat over indirecte emissies die een organisatie uitstoot, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het opwekken van ingekochte elektriciteit, verwarming of koelsystemen. Scope 3 omvat alle overige indirecte uitstoot van andere partijen in de leveranciersketen.

Anders omgaan met energie

Naar verwachting vraagt het behalen van de doelstelling met betrekking tot CO2-reductie om een investering van 5 miljard Zweedse kroon. Deze schatting is op basis van het huidige woningaanbod van Heimstaden en zal toenemen naarmate de organisatie groeit.

De geraamde investering is gebaseerd op diverse aanpassingen, waaronder de overstap naar andere energiebronnen, het doorvoeren van energiebesparende verbeteringen aan het woningaanbod, het installeren van zonnepanelen en het vereisen van certificaten van oorsprong voor elektriciteit.

Klimaatverandering serieus nemen

“Ik ben er trots op bij een organisatie te werken die klimaatverandering serieus neemt en bereid is investeringen te doen die nodig zijn om ambitieuze doelstellingen te bereiken,” zegt Katarina Skalare, chief sustainability officer van Heimstaden. “Nu begint voor ons het echte werk. Want om onze doelstellingen te behalen is het niet alleen belangrijk dat onze gehele organisatie erachter staat, maar dat ook onze partners en bewoners hierin met ons samenwerken.”

In de Europese Unie komt 40 procent van het energieverbruik en 36 procent de CO2-uitstoot op conto van gebouwen. Door de lat van zijn klimaatambities hoger te leggen, wil Heimstaden een positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. De woningverhuurder wil zo verantwoordelijkheid nemen voor een beter milieu en andere organisaties op de woningmarkt inspireren.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“We hebben met z’n allen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering,” zegt Patrik Hall, CEO van Heimstaden. “Als een van de grootste organisaties in onze markt nemen we die verantwoordelijkheid serieus. Met onze nieuwe wetenschappelijke onderbouwde duurzaamheidsdoelstellingen willen we ook het goede voorbeeld aan andere organisaties in onze branche. De duurzaamheidsdoelstellingen hebben op de lange termijn bovendien een positieve invloed op onze financiële en operationele prestaties.”

Heimstaden legt zijn nieuwe doelstellingen en bijbehorende plannen voor aan SBTi ter verificatie. Skalare: “We kijken uit naar de feedback van SBTi. We hebben ambitieuze, maar realistische doelen gesteld, en we hopen met de ondersteuning van SBTi onze steen bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering.”

Doelstellingen gebaseerd op wetenschappelijke modellen

SBTi is een samenwerking tussen CDP, Verenigde Naties Global Compact, World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. Het initiatief helpt organisaties om klimaatdoelen te stellen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen aan de hand van strenge criteria.

Over Heimstaden

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder, met woningen verspreid over verschillende Europese landen. Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Lees meer