Recycle Heimstaden
Persbericht, 20 januari 2021

Heimstaden gaat voor wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsdoelstellingen

Malmö/Amsterdam – Als eerste grote Europese woningverhuurder sluit Heimstaden zich aan bij het Science Based Target initiative (SBTi). Daarmee verzekert de van oorsprong Scandinavische organisatie zich ervan dat de eigen duurzaamheidsdoelstellingen daadwerkelijk bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde, zoals vastgelegd in het Parijsakkoord. Ook ontvangt de woningverhuurder een positieve beoordeling van Sustainalytics.

SBTi is een samenwerking tussen CDP, Verenigde Naties Global Compact, World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. Het initiatief helpt organisaties om klimaatdoelen te stellen die zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen.

Klimaatverandering tegengaan

“Wetenschappelijk onderbouwde targets zijn goed voor de planeet en de maatschappij, en laten zien dat we onze verantwoordelijk om klimaatverandering tegen te gaan serieus nemen,” zegt Katarina Skalare, chief sustainability officer van Heimstaden. “Ze helpen ons ook om de transitie naar een economie met minder CO2-uitstoot te versnellen en de effecten van klimaatverandering te beperken.”

Eerder committeerde Heimstaden zich al aan het Parijsakkoord. De woningverhuurder stelde zichzelf daarbij doelen om zijn CO2-uitstoot te reduceren, over te stappen op duurzamere energiebronnen en de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verhogen. Door de aansluiting bij SBTi is het mogelijk om die doelstelling te toetsen aan wetenschappelijke modellen.

Overstappen op duurzamere brandstoffen

Heimstaden zal zich de komende tijd verschillende, door SBTi onderschreven, nieuwe duurzaamheidsdoelen stellen in de verschillende landen waar het actief is. Voor Nederland betekent dat onder andere dat de organisatie zoveel mogelijk wil overstappen op duurzamere energiebronnen Voor 100 procent van de zelf ingekochte stroom beschikt Heimstaden daarnaast al over certificaten die een garantie geven van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bron.

In 2021 start Heimstaden bovendien met het vereisen van Environmental Product Declarations (EPD) van aanneem- en constructiepartners. Deze EPD’s maken het mogelijk om de CO2-uitstoot van specifieke werkzaamheden te berekenen, inzicht dat nodig is om die uitstoot te kunnen compenseren.

Positieve beoordeling Sustainalytics

Het toonaangevende Sustainalytics, dat bedrijven evalueert op het gebied van hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG), gaf Heimstaden onlangs een positieve beoordeling op het gebied van duurzaamheid. Sustainalyitcs kende de woningverhuurder een lage risicoscore van 12.3 toe. Daarmee verbetert Heimstaden zijn score van 17.7 van vorig jaar en behoort het bedrijf tot de best presterende 7 procent in zijn branche.

“De positieve ESG-beoordeling van Sustainalytics is voor ons een extra bevestiging dat we met betrekking tot duurzaamheid op de goed weg zitten,” zegt Skalare. “We zien het ook als een aanmoediging om volgend jaar een nog betere score neer te zetten.”

Over Heimstaden

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder actief in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Lees meer