Schoone Roy asset manager

Stem Roy Schoone naar de winst in de Vastgoedmarkt Young Talent Award!

Roy Schoone is genomineerd voor de felbegeerde Vastgoedmarkt Young Talent Award. ‘Als Heimstaden hebben wij lef, durven we buiten de gebaande paden te treden en hebben we oog voor grote maatschappelijk issues’, zegt de 33-jarige asset manager. ‘Daardoor kunnen wij écht impact maken op grote, actuele onderwerpen als verduurzaming en het woningtekort. Dat gevoel wil ik als genomineerde ook uitdragen tijdens de verkiezing.’

15 oktober 2021

Echt impact maken

‘Wat een verademing was het toen ik bij Heimstaden kwam werken. Bij ons bedrijf staat namelijk de huurder centraal’, vertelt Roy. ‘Natuurlijk willen wij ook commerciële doelen behalen. Maar financiële ambities kunnen echt hand in hand gaan met een aangenaam woonklimaat. Heimstaden is namelijk een woningverhuurder die er voor de lange termijn in zit. Wij investeren in nieuw- én bestaande bouw met stevige duurzaamheidsdoelstellingen. Dat maakt het zowel voor ons als voor de huurders vele malen leuker.’

Elke nieuwe woning is er één

Terwijl de collega’s van de investment-afdeling bezig zijn met de uitbreiding acquisitie van nieuw woningaanbod, kijkt Roy als asset manager naar een optimale inzet van het bestaande aanbod. ‘Want een parkeergarage die voor het grootste deel leeg staat, kun je dat niet beter transformeren naar nieuwe appartementen?’, legt Roy de afwegingen tijdens zijn werk uit.

‘Wat kun je doen met een grote lap onbebouwde grond rondom een flat in ons aanbod? Kunnen daar ook woningen komen en voor welke doelgroep? Of neem dat complex van drie verdiepingen waar je misschien wel een vierde en vijfde woonlaag op kunt plaatsen. Dat zijn allemaal ideeën die extra woningen kunnen opleveren. En als je je bedenkt dat Nederland in 2030 een miljoen extra woningen moeten hebben om iedereen een thuis te kunnen bieden, is elke extra woning er één.’

Kans op ontplooiing

Toen Roy bij Heimstaden begon, startte hij in een commerciële functie. Omdat hij graag wilde doorgroeien en werknemers bij Heimstaden ook de kans krijgen op extra scholing, kon hij zich via verschillende rollen ontplooien tot zijn huidige job als asset manager.

‘Ik heb vorig jaar een erg leerzame module over asset management mogen volgen en ben nu bezig met een studie over projectontwikkeling nieuwe stijl’, geeft Roy aan. ‘Dat Heimstaden zegt dat het graag in haar werknemers investeert, maakt het daadwerkelijk waar. Dat maakt het voor ons werknemers heel leerzaam en gaaf om te werken.’

Net als zijn vier collega-genomineerden heeft Roy zich voor de uitverkiezing van de Vastgoedmarkt Young Talent Award moeten verplaatsen in een wereldvermaarde entrepreneur. ‘Zo heb ik een blogpost geschreven met als onderwerp: ‘Stel je bent Elon Musk: wat zou je dan veranderen aan de vastgoedmarkt en hoe zou je dat doen?’ Een heel interessant en actueel onderwerp’, zo vertelt Roy enthousiast.
Medewerkers Heimstaden

Bijbouwen, maar hoe?

‘Technisch gezien is de woningbouwwereld tot gigantisch veel in staat. Dankzij de kunst van modulair bouwen, kunnen in de fabriek al complete woningen worden vervaardigd. Dit soort prefab-bouwconcepten kunnen het nijpende woningtekort van ons land enorm terugdringen. Maar als we dit idee in Nederland landelijk gaan uitrollen, merk je dat op lokaal niveau met een groot aantal verschillende stakeholders te maken hebt. Iedereen is het erover eens dat we moeten bijbouwen, maar hoe en waar – daarover zijn de diverse partijen minder eensgezind. Dat zorgt voor vertraging. En dat we nooit tot de grote, benodigde aantallen nieuwe betaalbare woningen kunnen komen die we als maatschappij nodig hebben.’

‘Ik ben dan ook groot voorstander van innoveren op het politieke vlak. De landelijke overheid moet een centrale rol krijgen, en plekken aanwijzen waar gebouwd moet worden. Dat zorgt voor een efficiënter proces, maar het helpt ook om over de gemeentegrenzen heen te kijken en het woningtekort op regionaal niveau aan te pakken. De juiste bestuurlijke vernieuwing kan ons echt verder helpen om de benodigde nieuwbouwprojecten snel van de grond te krijgen. Laten we dus eerst hier naar kijken en hier echt iets mee doen, daarna komen de meer innovatieve ideeën wel zoals zelfrijdende auto’s die zichzelf buiten de stad kunnen parkeren.’

Positieve impact

‘De Young Talent Award winnen zou super zijn, want als ik meedoe dan wil ik winnen ook. Maar ik vind het sowieso al een eer dat Heimstaden mij heeft voorgedragen als kandidaat. Ik ben ook trots dat ik als asset manager mag meebepalen wat de visie, strategie en het beleid van onze portefeuille is’, zegt Roy.

‘Mijn hart ligt echt in de vastgoedwereld en met name bij de woningmarkt. Heimstaden heeft genoeg groeiambities en mooie toekomstplannen, dus ik ben hier voorlopig nog niet klaar. Ik hoop in mijn huidige functie steeds meer projecten en verantwoordelijkheid te kunnen oppakken. Echt bouwen aan een toekomstbestendige portefeuille. Zeker op het gebied van duurzaamheid en de woningnood liggen er in ons land grote opgaven. Zulke uitdagingen zijn geweldig om je in vast te bijten.’