W Heimstaden chronimy Twoje dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie danych osobowych zaś oznacza jakąkolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat Polityki Przetwarzania Danych, która zawiera informacje na temat ochrony danych osobowych:

  • Jakie informacje zbieramy i w jakim celu.
  • W jaki sposób wykorzystujemy informacje i dlaczego je przechowujemy.
  • W jaki sposób możesz zażądać aktualizacji, poprawienia lub zmiany swoich danych.

W przypadku wypełnienia formularza na stronie prosimy o zapoznanie się z informacją:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Heimstaden Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-556 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres siedziby Administratora lub mailowo na adres: rodo@heimstaden.pl Dane osobowe przetwarzamy w celu poinformowania Państwa o możliwości wynajmu mieszkania, wobec którego wyrazili Państwo zainteresowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na przekazaniu informacji) oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zapewnienie Administratorowi dochodzenia lub obrony przed roszczeniami). Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne (hosting, wsparcie IT). Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu poinformowania Państwa o dostępności mieszkań do najmu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli Państwa poinformować o możliwości wynajmu mieszkania. Brak ich podania uniemożliwi nam kontakt z Państwem. 

Polityka prywatności dostępna jest tutaj