Terugbetaling waarborgsom

Heimstaden brengt waarborgsommen in rekening bij het aangaan van de huurovereenkomst. Een waarborgsom is een bedrag dat de huurder in depot stort bij de verhuurder, over dat bedrag hoeft geen rente te worden vergoed. Wordt er toch rente vergoed, dan is dat alleen de enkelvoudige rente (geen rente over rente).

Dat bedrag dient tot zekerheid van wat met de huurder is afgesproken. Komt de huurder zijn verplichtingen niet na, dan kan Heimstaden verhaal nemen op dat bedrag.

Heimstaden hanteert een waarborgsom van 2 maanden kale huur (zonder kosten voor leveringen en diensten).

Aan het einde van de huurovereenkomst wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na huureinde teruggestort, tenzij sprake is van een openstaande betalingsverplichting of schade aan de woning. In dat geval wordt dat bedrag op de waarborgsom in mindering gebracht, een eventueel surplus wordt dan binnen 30 dagen na huureinde uitgekeerd.

Als er een bedrag in mindering wordt gebracht, dan krijgt de oud-huurder daarvan schriftelijk bericht met een volledige kostenspecificatie.