Burenoverlast, wat te doen?

Hoe pak je burenoverlast het beste aan?

Een woning huren van Heimstaden betekent leven in een prettige woonomgeving waar je jezelf kunt zijn. Overlast, onenigheden en incidenten kunnen dat helaas in de weg staan. Misschien ervaar je zelf overlast of veroorzaak je onbedoeld overlast voor een ander. Het is van belang om rekening te houden met elkaar en goed contact te houden. Voorkom overlast en zorg voor een aangename relatie met de buren.

Voorkomen is beter dan genezen

Wees overlast vóór met de volgende tips:

 • Maak kennis met je buren. Dan kun je elkaar makkelijker aanspreken als er wat aan de hand is.
 • Wil je een feestje geven? Licht de buren tijdig in of nodig ze uit.
 • Wil je klussen in huis? Overval je buren niet met onverwachte klusgeluiden of bouwafval op de stoep of in het portiek. Breng ze tijdig op de hoogte.
 • Een harde vloerbedekking in de woning kan mooi zijn. Informeer bij Heimstaden aan welke eisen dit moet voldoen. Als een harde vloerbedekking verkeerd wordt gelegd, kan de woning erg gehorig worden.
 • Bespeel je graag een muziekinstrument? Overleg met je buren op welk tijdstip dat het beste kan.
 • Zet je radio of televisie niet harder dan nodig. Een kleine moeite om een grote ergernis te voorkomen.
 • Kinderen moeten lekker kunnen spelen, maar dat kan samengaan met veel lawaai. Neem als ouder de verantwoordelijk om ze te leren met de buren rekening te houden.
 • Voorkom ongelukken én ongedierte door geen afval of etensresten van het balkon naar beneden te gooien. Laat ook geen etensresten achter in je tuin.

Overlast? Praat met je buren

Mensen hebben meestal niet in de gaten dat zij overlast veroorzaken. Men is vaak verrast als hij/zij erover wordt aangesproken. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar een gesprek erover aangaan, blijft de beste oplossing! Buren staan er dan al vaak open voor om iets te veranderen. Sommige mensen vinden het fijn om na het gesprek een brief te schrijven als de klachten aanhouden.

Hoe ga je het gesprek aan? Hieronder een aantal tips

 • Bedenk goed of de klacht redelijk is. Waar heb je precies last van en hoe vaak?
 • Ga niet de dialoog aan als je kwaad of emotioneel bent, maar doe dit als je rustig bent. Dat is de beste remedie bij ruzie.
 • Zoek voor beide partijen een passend moment om de situatie te bespreken.
 • Blijf rustig als je buurman/-vrouw boos of emotioneel wordt tijdens het gesprek. Als je kalm blijft, wordt je gesprekspartner dat over het algemeen ook.
 • Zoek samen naar een passende oplossing. Dit werkt beter dan elkaar iets te verwijten. Denk voor het gesprek al na over een mogelijke oplossing. En geef je buren de kans om mee te denken.
 • Noteer de afspraken en maak direct een vervolgafspraak.

Op de website Problemen met je buren vind je ook nuttige tips.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling kan bij een conflict ook uitkomst bieden als je er samen met de buren niet uitkomt. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk in burenoverlast, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk om met de informatie. Buurtbemiddeling bemiddelt alleen tussen gelijkwaardige partijen. Dus niet tussen huurder en verhuurder, maar wel tussen mensen die in hetzelfde portiek wonen of in hetzelfde complex. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie over Buurtbemiddeling. Op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid staat een overzicht in welke gemeenten buurtbemiddelaars actief zijn.

Welke rol heeft Heimstaden?

We willen jou vragen de overlast die je ervaart bij te houden, en die naar ons te mailen. Vermeld in je e-mails zoveel mogelijk concrete informatie, maar in ieder geval:

 • Wat voor overlast je ervaart. Wees daarbij zo specifiek mogelijk. Gaat het bijvoorbeeld om geluidsoverlast, vernieling, vervuiling, bedreiging of een andere vorm van overlast?
 • Wat de invloed van de overlast is op je woongenoot. Wat is de ernst van de overlast? Vrees je bijvoorbeeld voor de veiligheid van jou of een van je huisgenoten?
 • Over welke buur de overlast gaat. Geef bij voorkeur een naam of uiterlijke beschrijving. Noem in ieder geval het huisnummer.
 • Op welke datum en tijd je de overlast ervaarde. Hoe nauwkeuriger hoe beter, omdat meerdere meldingen tezamen echt bewijs opleveren van een gebeurtenis.
 • Vermeld in je mail altijd je eigen naam en adres. Anonieme verklaring zijn namelijk minder bruikbaar in een eventuele gerechtelijke procedure. Toch anoniem blijven? Geef je melding dan mét je naam en adres aan Heimstaden door, en geef daarbij aan dat je wilt dat we je verklaring anoniem houden. Het meest bruikbaar blijft echter een verklaring mét naam.

Foto’s, schriftelijke communicatie en meldingen aan derden

Heb je daarnaast ook video’s, foto’s of geluidsopnamen? Stuur die dan ook mee. Maak uiteraard alleen opnamen als je daarmee niet jezelf in gevaar brengt.

Heb je (schriftelijke) verzoeken ingediend bij de overlast gevende buur? Bijvoorbeeld per e-mail, sms, WhatsApp of social media? Stuur ons dan ook een kopie van jullie gesprek mee.

Heb je een melding of aangifte gedaan bij de politie, buurtbemiddeling of een andere instantie? Dan is het goed om te weten dat deze organisaties die informatie niet met Heimstaden delen. Stuur ons daarom een kopie van je melding of het proces verbaal mee.

Waar kan je naar mailen?

Het is aan de bewoners zelf om tot goede afspraken te komen. Dat werkt meestal ook beter en sneller. Kom je er niet uit met je buren? Meld de klacht dan bij Heimstaden. Het is belangrijk om dit per e-mail of schriftelijk te doen via service@heimstaden.nl. In een eventuele procedure kunnen namelijk alleen schriftelijke klachten als bewijs worden aangevoerd. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met deze informatie omgaan.

Als je een klacht schriftelijk aan ons doorgeeft, vermeld dan altijd de volgende informatie:

 • Welke pogingen heb je zelf ondernomen om de burenoverlast op te lossen?
 • Is de overlast structureel?
 • Ervaar je overlast of veroorzaak je die? Alleen degene die zélf de overlast ervaart, kan een klacht indienen.
 • Je naam, adres en contactgegevens, en hoe wij jou het best kunnen bereiken. Anonieme meldingen kan Heimstaden niet in behandeling nemen.

Voel je je onveilig of zijn er mogelijk strafbare feiten?

Word je in je eigen woonomgeving bedreigd, mishandeld of zijn eigendommen vernield? Bij de politie kun je altijd (online) aangifte doen als sprake is van een strafbaar feit. Een aangifte is bovendien belangrijk om (juridische) vervolgstappen mogelijk te maken. Voor advies of informatie kun je contact opnemen met de wijkagent in jouw buurt. Bel voor een afspraak of andere niet spoedeisende zaken de politie op het nummer 0900 8844. In een noodsituatie bel je 112.