Partner Steenbreek
Persbericht, 18 januari 2021

Woningverhuurder Heimstaden werkt samen met Steenbreek

Amsterdam - Als eerste commerciële woningverhuurder gaat Heimstaden samenwerken met Stichting Steenbreek. Hoofddoel is om de biodiversiteit in de plaatsen waar Heimstaden actief is te verhogen. Dat wil de van oorsprong Scandinavische organisatie doen om samen met bewoners zowel tuinen van gezinswoningen als gemeenschappelijke complextuinen te vergroenen.

Heimstaden is een woningverhuurder met woningen in verschillende Europese landen. Sinds 2018 is het bedrijf actief in Nederland, waar het zijn aanbod sindsdien uitbreidde naar ongeveer 13.500 woningen. De organisatie wil een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst. Dat vertaalt zich onder andere in de doelstelling dat in 2030 ál haar woningen over energielabel C of beter beschikken. Daarnaast wil de organisatie samenwerken met bewoners aan een duurzamere leefomgeving.

Steenbreek zet zich in om de leefomgeving te vergroenen. Daarvoor werkt de stichting samen met onder andere lokale overheden, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties. Door deze partijen met elkaar in contact te brengen, wil de stichting kennisuitwisseling en onderlinge samenwerking bevorderen.

Vergroeningskansen

Veel tuinen van door Heimstaden verhuurde woningen bestaan nu nog voor een groot deel of geheel uit tegels. Door zich bij het Steenbreek-netwerk aan te sluiten, krijgt Heimstaden beter inzicht in regio’s, gemeenten en wijken waar de grootste vergroeningskansen liggen. Maar krijgt het ook toegang tot een netwerk van experts die de woningverhuurder en zijn bewoners van kennis voorzien over bijvoorbeeld het aanleggen van onderhoudsvriendelijke, maar toch groene tuinen.

‘Voor een duurzame, klimaatbestendige woonomgeving is biodiversiteit en meer groen nodig,’ zegt Eva Bienias, sustainability manager bij Heimstaden Nederland. ‘In veel plaatsen is hier vanuit lokale overheden al aandacht voor en wordt het publieke domein steeds groener. Samen met onze bewoners kunnen wij hier ook in het private domein een bijdrage aan leveren. Een groene leefomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal.’

Community’s

Het eerste concrete voorbeeld van de samenwerking met Stichting Steenbreek is een project in Limburg waar Heimstaden samen met bewoners de gemeenschappelijke tuinen gaat vergroenen. In de toekomst wil Heimstaden zich daarnaast richten op het aanleggen van onderhoudsvriendelijke groene, tuinen bij woningen die vrijkomen. Bienias: ‘Ook daar zien we de toegevoegde waarde van Steenbreek, dat over een netwerk van hoveniersbedrijven beschikt dat werkt met personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Over Heimstaden

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder actief in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Lees meer