Heimstaden woningverhuurder
Persbericht, 19 oktober 2020

Heimstaden sluit zich aan bij Rotterdams Klimaatakkoord, gaat woningen in stad verduurzamen

Rotterdam – Heimstaden Nederland sluit zich aan bij het Rotterdams Klimaatakkoord. De van oorsprong Scandinavische woningverhuurder sloot een klimaatdeal met de gemeente Rotterdam om zijn circa 1.250 woningen in de stad te verduurzamen. De gemeente zegt op haar beurt toe zich in te zetten om het voor andere belanghebbenden zoals buren en eigenaar-bewoners in vve-complexen aantrekkelijker te maken om met Heimstaden mee te verduurzamen.

Met de aansluiting bij het Klimaatakkoord committeert Heimstaden zich aan de doelstelling om vóór 2030 voor al zijn woningen in 100-procent-eigendom een energielabel C of beter te behalen. Om dat te bereiken zal de organisatie woningen waar nodig beter isoleren. Ook zegt Heimstaden toe deze woningen te verduurzamen door ze te voorzien van betere en milieuvriendelijke installaties die het wooncomfort verhogen, en door woningen die vrijkomen standaard over te sluiten van gas op elektrisch koken.

Duurzame warmtebronnen

Waar dat kan stapt Heimstaden in Rotterdam bovendien over op de meest duurzame warmtebronnen. Onlangs behaalde de woningverhuurder al de benodigde bewonersakkoorden op om in 2027 zijn woningen in de wijk Heindijk over te sluiten op stadswarmte. In de klimaatdeal zegde de organisatie ook toe om mee te doen met de gebiedsverkenningen aardgasvrij in Rotterdam Alexander en Hoogvliet. Voorwaarde is wel dat de betaalbaarheid voor bewoners voorop blijft staan.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Als onderdeel van de klimaatdeal zal de gemeente Rotterdam zich inzetten voor de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen in de stad. Ook brengt de gemeente vastgoedeigenaren in bepaalde wijken met elkaar in contact, zodat ze kunnen samenwerken bij het verduurzamen van woningen. Daarnaast stelt de lokale overheid subsidies of andere stimuleringsregelingen in die het voor buren en eigenaar-bewoners in vve-complexen aantrekkelijker maakt om mee te verduurzamen. Verder zet de gemeente een campagne op om bewoners te activeren om energiezuinig te leven en ze te helpen om milieubewuste keuzes te maken.

CO2-uitstoot met minimaal 50 procent verlagen

“Ongeveer 70 procent van ons aanbod in Rotterdam bestaat uit woningen die wij voor 100 procent in bezit hebben,” zegt Eva Bienias, sustainability manager bij Heimstaden Nederland. “Daar kunnen we al grote verduurzamingsstappen maken met betrekking tot de woning zelf. Maar als het aankomt op zaken als duurzame warmtebronnen, dan moeten die natuurlijk wel beschikbaar zijn. In complexen waar wij onderdeel uitmaken van een vve, is het bovendien belangrijk dat ook andere leden meedoen. We zijn dan ook erg blij dat de gemeente met ons wil samenwerken om andere belanghebbenden te overtuigen van het belang van duurzaamheid.”

Het Rotterdams Klimaatakkoord heeft het doel om in de komende tien jaar de CO2-uitstoot in de stad met minimaal 49,6 procent te verlagen ten opzichte van 2017 en de stad voor te bereiden op een klimaatneutrale toekomst. De gemeente werkt voor het behalen van die doelen samen met diverse organisaties die actief zijn in de stad. Het Klimaatakkoord bestaat uit vijf klimaattafels, die gericht zijn op verschillende onderdelen. De klimaatdeal tussen Heimstaden en de gemeente Rotterdam maakt onderdeel uit van de klimaattafel Gebouwde omgeving.

Over Heimstaden

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder actief in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Lees meer