Mooiland portefeuille
Persbericht, 16 mei 2022

Heimstaden neemt 149 woningen over van Mooiland

Ede/Amsterdam – Woningverhuurder Heimstaden neemt 149 woningen over van woningcorporatie Mooiland. Het gaat om 68 eengezinswoningen en om 81 appartementen die onderdeel uitmaken van complexen in volledig eigendom. De woningen bevinden zich in Emmeloord (101) in Eefde (43) en in Wichmond (5). De overdracht van de woningen vindt plaats op 31 mei 2022. Heimstaden zal het beheer en de verhuur van de woningen zelf uitvoeren.

Reden voor verkoop

Woningcorporatie Mooiland is vooral actief in en rond de regio Noordoost-Brabant. Daarbuiten heeft Mooiland, verspreid over veel verschillende gemeenten, kleine aantallen woningen in bezit. Andere partijen kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit de gebieden waar zij weinig bezit heeft. Dat doet Mooiland door woningen te verkopen. De woningen worden daarbij altijd eerst aangeboden aan woningcorporaties.

Verkooptraject

In 2019 en 2020 heeft Mooiland het overgrote deel van de woningen in Flevoland, Overijssel en de Achterhoek verkocht aan andere corporaties. Voor de woningen in deze drie gemeenten was onder corporaties geen of onvoldoende interesse in overname. Mooiland heeft vervolgens deze woningen openbaar aangeboden. In deze fase konden ook commerciële partijen een bod doen op de woningen. Uiteindelijk heeft Mooiland in dit traject gekozen voor verkoop aan Heimstaden. De Autoriteit Woningcorporaties heeft de verkoop van deze 149 woningen aan Heimstaden goedgekeurd.

Woningen verduurzamen

Heimstaden breidt zijn aanbod juist uit. De woningverhuurder zette in 2018 voor het eerst voet in Nederland, en breidde zijn aanbod sindsdien uit tot ongeveer 13.500 woningen. Het bedrijf wil dat aantal in de komende jaren uitbreiden naar minimaal 20.000, en opende in het afgelopen jaar verschillende regiokantoren in Nederland waar vanuit het zijn klanten zelf bedient.

Heimstaden wil zijn bewoners een vriendelijk en duurzaam woonklimaat bieden. De van oorsprong Scandinavische woningverhuurder heeft het doel dat uiterlijk 2030 zijn volledige woningaanbod over energielabel C of beter beschikt. Van het aanbod dat het overneemt van Mooiland, hebben 46 woningen energielabel A, 6 label , 66 label C, 30 label D en beschikt 1 woning over label E.

Sociale huurwoningen

Alle 149 woningen zijn sociale huurwoningen. Heimstaden neemt de bestaande huurcontracten over en neemt de daarin vastgelegde rechten en plichten over. Ook de huurprijzen blijven voor alle huidige huurders hetzelfde. De betrokken bewoners zijn inmiddels via een brief geïnformeerd over de verkoop.

Bij de jaarlijkse huurprijsindexering is Heimstaden gebonden aan dezelfde landelijke regels voor maximale huurverhoging als woningcorporaties. Bewoners met recht op huurtoeslag behouden dit recht dus ook. Verder gelden er tot zeven na jaar na de overname restricties met betrekking tot de maximale huurprijs bij een bewonerswisseling.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Met de aankoop van deze woningen versterken we ons aanbod van betaalbare huurwoningen in Flevoland en Gelderland,” zegt Simon Kuijs, investment manager bij Heimstaden Nederland. “Dat past in onze visie om een vriendelijke, duurzame en maatschappelijk betrokken woningverhuurder te zijn voor iedereen. We kijken er naar uit om kennis te maken met onze nieuwe bewoners en ze te verwelkomen bij Heimstaden.”

Over Heimstaden

Heimstaden is een van oorsprong Scandinavische woningverhuurder actief in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Lees meer