Henkilötietojen käsittely ja tietosuojavastaavaa koskevat tiedot

Whistleblower-ilmoituksen mahdollisesti sisältämiä henkilötietoja käsitellään seuraavasti:

1. Rekisterinpitäjä:
Heimstaden on Whistleblower-toiminnon rekisterinpitäjä. Osoite: Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Puhelinnumero: 0770-111 050.

2. Käsittelyn tarkoitus:

Whistleblower-toiminnon henkilötietoja käytetään järjestelmään toimitettujen ilmoitusten arviointiin ja sen tutkimiseen, ovatko siinä nimetyt henkilöt osallistuneet rikollisiin tekoihin, kuten korruptioon tai muihin vakaviin väärinkäytöksiin.

3. Käsitellyt tiedot:
Käsitelemämme henkilötiedot ovat ilmoituksessa annettuja tietoja ja muita tietoja, jotka on kerätty asianmukaisen tutkimuksen suorittamiseksi. Tiedot voivat sisältää muun muassa nimen, aseman ja tietoja epäillystä rikoksesta.

4. Tietojen vastaanottaja:
Heimstaden on rajoittanut Whistleblower-toiminnon kautta tulleisiin tietoihin pääsyä siten, että vain keskitetyllä henkilöstöosastolla on pääsy tietoihin. Jos ilmiannon perusteet täyttyvät, tieto viedään eteenpäin yrityksen johdolle.

5. Oikeus saada otteita rekistereistä:

Sinulla on oikeus saada kerran kalenterivuodessa maksutta tietoja sinusta käsittelemistämme henkilötiedoista. Jos haluat saada tällaisia tietoja, lähetä kirjallinen allekirjoitettu pyyntö Heimstadenin henkilöstöosastolle. Jos henkilötietojasi käsitellään henkilötietolain vastaisesti, voit henkilötietolain 28 §:n mukaisesti pyytää, että henkilötiedot korjataan, estetään tai poistetaan.