Heimstaden pakettiauto

Monimuotoisuus, osallisuus
ja yhteenkuuluvuus

Haluamme tehdä tilaa toisillemme

Yritysten työstä monimuotoisuuden eteen voisi puhua paljon. Ja paljon puhutaankin, mutta usein se jää sanahelinäksi. Monimuotoisuuteen pyrkiminen vaatii sitoutumista ja sinnikkyyttä. Koko organisaation täytyy tehdä monimuotoisuustyötä yhdessä, ymmärtää sen merkitys ja kehittää sitä.

Me Heimstadenilla tiedostamme nämä haasteet ja vaatimukset. Näemme kuitenkin myös mahdollisuudet. Olemme varmoja, että monimuotoisuutta hyödyntävällä yrityksellä on paremmat mahdollisuudet kehittyä elinkelpoiseksi ja kukoistaa. Uskomme myös, että sama periaate pätee myös yhteiskuntaan. Siksi Heimstaden osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan. Kohtaammehan yhteiskunnan päivittäin. Meillä on vuokralaisia kuudessa eri maassa, ja he kaikki muodostavat monimuotoisia ja vahvoja yhteisöjä. Emme kuitenkaan halua tyytyä vain tekemään työtä yhteiskunnan osana tai heijastelemaan yhteiskuntaa. Me haluamme olla yhteiskunta.