Haluamme tehdä tilaa toisillemme

Yritysten työstä monimuotoisuuden eteen voisi puhua paljon. Ja paljon puhutaankin, mutta usein se jää sanahelinäksi. Tämä ei johdu siitä, etteivät yritykset haluaisi tehdä mitään, vaan siitä, että monimuotoisuuteen pyrkiminen vaatii sitoutumista ja sinnikkyyttä. Ei riitä, että yrityksen hallitus tekee asiasta päätöksen, verkkosivuille lisätään aihetta käsittelevä tekstinpätkä ja nimetään projektipäällikkö, joka vastaa käytännön toteutuksesta yksin. Koko organisaation täytyy tehdä monimuotoisuustyötä yhdessä, ymmärtää sen merkitys ja kehittää sitä.

Me Heimstadenilla tiedostamme nämä haasteet ja vaatimukset. Näemme kuitenkin myös mahdollisuudet. Olemme varmoja, että monimuotoisuutta hyödyntävällä yrityksellä on paremmat mahdollisuudet kehittyä elinkelpoiseksi ja kukoistaa. Uskomme myös, että sama periaate pätee myös yhteiskuntaan. Siksi Heimstaden osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan. Kohtaammehan yhteiskunnan päivittäin. Meillä on vuokralaisia kuudessa eri maassa, ja he kaikki muodostavat monimuotoisia ja vahvoja yhteisöjä. Heimstaden ei kuitenkaan tyydy vain tekemään työtä yhteiskunnan osana tai heijastelemaan yhteiskuntaa. Me haluamme olla yhteiskunta.