Vi tänker långsiktigt. Det tjänar vi alla på.

Allt vi gör handlar om bostäder, en av de mest centrala frågorna i vår tid. Vi har alla ett behov av någonstans att bo och någonstans att kalla ”hemma”. När vi förvärvar nya bostadsfastigheter, eller bygger nya, har vi ett långsiktigt perspektiv. Det betyder att vi satsar på fastigheten både för att höja livskvaliteten för hyresgästen och för att höja fastighetens värde.

Vi optimerar alltid fastigheterna ur ett energiperspektiv och investerar i kvalitativa materialval med lång livslängd. Det har vi alla glädje av i längden.

Du som bor hos oss vet att det inte bara är din lägenhet som påverkar boendekvaliteten. Även närområdets skick och uppbyggnad spelar roll. I de orter där vi är verksamma och förvaltar fastigheter vill vi vara med och bidra till en positiv utveckling för hela orten. Under de senaste åren har vi till exempel gjort flera förvärv från kommuner och där har vi fördjupat dialogen för att se över stadsplaneringen och möjligheterna till eventuell nyproduktion, tillsammans.

Läs mer om vår nyproduktion här.