Vår vision inspirerar oss

Vår vision driver, motiverar och inspirerar oss. Den formar vårt syfte och verkar som en enande kraft: Heimstaden ska förgylla och förenkla livet genom omtänksamma boenden. Vår vision handlar om den plats där människor lever sina liv. Därför får den aldrig bli tomma ord.

Våra kärnvärden; omtänksamhet, nytänkande och affärsmässighet, fångar vår absoluta själ. De talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. De beskriver hur vi är som personer, hur vi arbetar och hur vi vill bli uppfattade. Utan dessa värderingar är det svårt – att förgylla och förenkla livet för andra.