2017-06-16

Se upp! Brev och samtal som felaktigt anger sig vara från Heimstaden

Det har kommit till vår kännedom att hyresgäster boende hos bostadsbolaget Bostaden på Carlshem och Mariehem i Umeå har fått samtal från personer som utgett sig vara från Heimstaden. Hyresgästerna har informerats bland annat om att Heimstaden kommer att ompröva alla hyreskontrakt, att de kommer att bli vräkta och att Heimstaden kommer att chockhöja hyrorna. Eventuellt så förekommer även brev med Heimstadens logotype med liknande information.

Vi vill på det starkaste understryka att detta är falsk information och att Heimstaden inte står bakom varken brev eller samtal. Vi vill försäkra hyresgästerna att de kan känna sig trygga i att vi kommer att förvalta bostäderna i samma anda som nuvarande ägare.

Kan rättsliga åtgärder vidtas, kommer detta omgående att ske.