Från Malmö till hela Sverige

Heimstaden betyder ”hemstaden” på norska. Företaget bildades 1998 och fastighetsbeståndet bestod till en början av hyresfastigheter i Malmö. År 2005 såldes Heimstaden till Fredensborg Eiendomsselskap, Norges största privatägda fastighetsbolag inriktat på Bostäder och ägandet landade hos den norske entreprenören Ivar Tollefsen. Året efter påbörjades den expansion som än i dag kännetecknar Heimstaden. Hyresfastigheter i Öresundsregionen, Stockholm/ Mälardalen och i Blekinge/Småland köptes upp. I dag äger Heimstaden fastigheter på 20 orter i Sverige, från Luleå i norr till Trelleborg och Köpenhamn i söder. Verksamheten har under åren breddats, från att ha fokuserat på förvärv och förvaltning av befintliga hyresbostäder, till att även handla om nyproduktion av hyres- och bostadsrättsfastigheter.